Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter

Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.

Ett betydelsefullt initiativ på arbetsmiljöområdet har varit den stora satsningen från Arbetsmiljöverket, där inspektörer besökt nästan alla kommuner och regioner i landet och informerat förtroendevalda om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. Strategin har varit att, istället för lokala inspektioner, fokusera på det övergripande så att det systematiska arbetsmiljöarbetet når ut till alla delar av organisationen.

I januari tar nästa steg vid. Då åker Arbetsmiljöverket ut i landet igen och inspekterar hur kommunerna arbetar med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För regionerna, påbörjas inspektionsbesöken under november 2020.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket under 2020

Rapport från SKR

Under de senaste månaderna har rapporter om utmaningar i välfärdssystemen duggat tätt. Den demografiska utvecklingen gör att stora förändringar kommer att bli nödvändiga. Ett sätt att möta den utveckling som behöver ske, handlar om arbetsmiljöarbetet. För visst kan en god arbetsmiljö tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete stärka både produktivitetsutveckling och kvalitet och även minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Ett tips för dig som vill läsa mer är en ny rapport från SKR om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bidra till att möta utmaningarna.

Rapport: Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Fyra råd för att underlätta uppföljning

Slutligen vill jag passa på att ge fyra goda råd för att underlätta den årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Skapa struktur i arbetsmiljöarbetet

Underlätta för att aggregera och sammanställa fakta om arbetsmiljöarbetet till de förtroendevalda så att de kan ta ansvar. Detta gör man troligen bäst genom att på en övergripande nivå skapa policy, rutiner, mål och checklistor.

Lägg in aktiviteter i ett årshjul

Visualisera arbetsmiljöarbetet i ett årshjul där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under årets olika månader.

Se till att cheferna förstår sin roll i arbetsmiljöarbetet

Se kontinuerligt över fördelningen av arbetsmiljöuppgifter så att chefer känner till sina åtaganden och att de har de kunskaper, befogenheter och resurser de behöver.

Säkra en fungerande incident- och tillbudsrapportering

Mer än hälften av landets kommuner har KIA (LANIA-systemet i regionerna). IA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom bland annat arbetsmiljö. Med några knapptryck får ni en sammanställning. Systemet levereras utan kostnad till kommuner och regioner från AFA-försäkring.

Information om IA-systemet, AFA Försäkring

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration