Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter

Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.

Ett betydelsefullt initiativ på arbetsmiljöområdet har varit den stora satsningen från Arbetsmiljöverket, där inspektörer besökt nästan alla kommuner och regioner i landet och informerat förtroendevalda om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. Strategin har varit att, istället för lokala inspektioner, fokusera på det övergripande så att det systematiska arbetsmiljöarbetet når ut till alla delar av organisationen.

I januari tar nästa steg vid. Då åker Arbetsmiljöverket ut i landet igen och inspekterar hur kommunerna arbetar med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För regionerna, påbörjas inspektionsbesöken under november 2020.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket under 2020

Rapport från SKR

Under de senaste månaderna har rapporter om utmaningar i välfärdssystemen duggat tätt. Den demografiska utvecklingen gör att stora förändringar kommer att bli nödvändiga. Ett sätt att möta den utveckling som behöver ske, handlar om arbetsmiljöarbetet. För visst kan en god arbetsmiljö tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete stärka både produktivitetsutveckling och kvalitet och även minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Ett tips för dig som vill läsa mer är en ny rapport från SKR om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bidra till att möta utmaningarna.

Rapport: Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Fyra råd för att underlätta uppföljning

Slutligen vill jag passa på att ge fyra goda råd för att underlätta den årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Skapa struktur i arbetsmiljöarbetet

Underlätta för att aggregera och sammanställa fakta om arbetsmiljöarbetet till de förtroendevalda så att de kan ta ansvar. Detta gör man troligen bäst genom att på en övergripande nivå skapa policy, rutiner, mål och checklistor.

Lägg in aktiviteter i ett årshjul

Visualisera arbetsmiljöarbetet i ett årshjul där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under årets olika månader.

Se till att cheferna förstår sin roll i arbetsmiljöarbetet

Se kontinuerligt över fördelningen av arbetsmiljöuppgifter så att chefer känner till sina åtaganden och att de har de kunskaper, befogenheter och resurser de behöver.

Säkra en fungerande incident- och tillbudsrapportering

Mer än hälften av landets kommuner har KIA (LANIA-systemet i regionerna). IA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom bland annat arbetsmiljö. Med några knapptryck får ni en sammanställning. Systemet levereras utan kostnad till kommuner och regioner från AFA-försäkring.

Information om IA-systemet, AFA Försäkring

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration