Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter

Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.

Ett betydelsefullt initiativ på arbetsmiljöområdet har varit den stora satsningen från Arbetsmiljöverket, där inspektörer besökt nästan alla kommuner och regioner i landet och informerat förtroendevalda om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. Strategin har varit att, istället för lokala inspektioner, fokusera på det övergripande så att det systematiska arbetsmiljöarbetet når ut till alla delar av organisationen.

I januari tar nästa steg vid. Då åker Arbetsmiljöverket ut i landet igen och inspekterar hur kommunerna arbetar med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För regionerna, påbörjas inspektionsbesöken under november 2020.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket under 2020

Rapport från SKR

Under de senaste månaderna har rapporter om utmaningar i välfärdssystemen duggat tätt. Den demografiska utvecklingen gör att stora förändringar kommer att bli nödvändiga. Ett sätt att möta den utveckling som behöver ske, handlar om arbetsmiljöarbetet. För visst kan en god arbetsmiljö tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete stärka både produktivitetsutveckling och kvalitet och även minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Ett tips för dig som vill läsa mer är en ny rapport från SKR om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bidra till att möta utmaningarna.

Rapport: Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Fyra råd för att underlätta uppföljning

Slutligen vill jag passa på att ge fyra goda råd för att underlätta den årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Skapa struktur i arbetsmiljöarbetet

Underlätta för att aggregera och sammanställa fakta om arbetsmiljöarbetet till de förtroendevalda så att de kan ta ansvar. Detta gör man troligen bäst genom att på en övergripande nivå skapa policy, rutiner, mål och checklistor.

Lägg in aktiviteter i ett årshjul

Visualisera arbetsmiljöarbetet i ett årshjul där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under årets olika månader.

Se till att cheferna förstår sin roll i arbetsmiljöarbetet

Se kontinuerligt över fördelningen av arbetsmiljöuppgifter så att chefer känner till sina åtaganden och att de har de kunskaper, befogenheter och resurser de behöver.

Säkra en fungerande incident- och tillbudsrapportering

Mer än hälften av landets kommuner har KIA (LANIA-systemet i regionerna). IA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom bland annat arbetsmiljö. Med några knapptryck får ni en sammanställning. Systemet levereras utan kostnad till kommuner och regioner från AFA-försäkring.

Information om IA-systemet, AFA Försäkring

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration