Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen

I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.

Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor för att finansiera den del av anställningen som utgörs av utbildning medan arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtal för den arbetade tiden. Modellen innebär alltså att en medarbetare, befintlig eller nyrekryterad, kan vidareutbilda sig utan att förlora inkomst.

Det är ett bra erbjudande för många medarbetare i äldreomsorgen som inte kan ta studieledigt på heltid för att skaffa sig den relevanta utbildningen. Det är bra även för arbetsgivarna som genom kombinationen av utbildning och arbete kan anställa personal förhoppningsvis redan under sommaren och på sikt höja kompetensnivån i verksamheten. Än har vi inte alla detaljer klarlagda, men jag hoppas att kommunerna så snabbt som möjligt ska kunna börja rekrytera nya medarbetare.

Satsning på kompetenslyft till äldreomsorgen

Flexibel kombination av utbildning och arbete

Förslaget bygger på att en kombination av arbete och studier där varje del är minst 50 procent. När det gäller själva utbildningarna så ska de utföras i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Det behöver också finnas en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för personalen att utbilda sig samtidigt som man arbetar. Platser på vuxenutbildningen och fler nätbaserade utbildningsinslag skulle ge individen större möjligheter att få ihop arbete och studier.

Satsningen siktar mot att få fler tidsbegränsat anställda att få relevant utbildning och bli tillsvidareanställda. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden, medan månadsavlönat tidsbegränsade anställda står för 6 procent och timavlönade för 14 procent. Andelen tidsbegränsat anställda har legat relativt stabilt över tid även om det går att se en viss ökning i samband med svängningar i konjunkturen.

Personalen i välfärden 2019

En av flera åtgärder för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen

Den här satsningen är en av flera insatser SKR genomför för att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Ett annat exempel är vårt nya kompetens- och omställningsavtal som ger arbetsgivare och medarbetare konkret stöd i att ställa om kompetens så att det gynnar verksamheten och samtidigt säkrar medarbetarens anställningsbarhet. Tillsammans med Kommunal har vi också sedan flera år tillbaka arbetat för att heltidsarbete ska bli norm i kommuner och regioner. Att arbeta heltid ökar den medarbetarens ekonomiska trygghet och självständighet.

Nytt kompetens- och omställningsavtal för välfärden

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar och därmed bättre villkor. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer
  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer

  Prenumeration