Samverkansavtalet – utmaningar och tack!

Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.

Era svar är omistliga i uppföljningen av samverkansavtalet. Det är också utgångspunkten när Arbetsmiljörådet, som samordnar avtalet, ska ta nästa steg i samverkansarbetet.

Samverkan handlar ytterst om ett förhållningssätt. Om ett sätt att se på verksamhetsutveckling som en angelägenhet för alla på en arbetsplats. Samverkansavtalet bygger på så sätt på principerna av den svenska modellen och är något vi ska vara mycket stolta över och värna om.

Av svaren som SKR:s medlemmar lämnade om samverkansarbetet kan vi utläsa att en omfattande del av landets kommuner och regioner nu har tecknat nya eller reviderat befintliga avtal baserat på det nya centrala avtalet från 2017. Många står också mitt uppe i arbetet eller är i steget att sätta igång ett revideringsarbete.

Att upprätta ett avtal tar tid

En gemensam erfarenhet, och mycket tydlig medskick från SKR:s medlemmar, är att det tar tid att teckna ett nytt avtal eller att revidera ett befintligt. Många har erfarenheter som sträcker sig långt utöver ett år, ibland uppåt två. En orsak kan vara omsättningen på chefer och fackliga företrädare. Arbetet kan också vara ett sällanuppdrag som man kan känna sig lite vilsen i.

Såväl SKR:s som Arbetsmiljörådets uppdrag och roll är att underlätta medlemmarnas och lokala parters arbete med samverkan. Under året som gick har vi arbetat med att uppdatera våra partsgemensamma stöd som finns samlade på SKR:s webb. Här finner du förutom de partsgemensamma kommentarerna även filmer och vägledningar för olika delar i arbetet.

Samverkansavtal

Inom kort kompletterar SKR webbsidorna med ett underlag som syftar till att stärka chefernas arbete för dialog och samverkan. Nya delar som publiceras är till exempel stöd för APT samt ett förslag till årshjul som stöd för planeringen. Vidare ges några konkreta exempel på hur samverkansprocess kan se ut vid utveckling av verksamheten.

Avslutningsvis vill jag lyfta Arbetsmiljörådets stödteam för samverkan. Förra året inrättade rådet ett team som kan konsulteras av lokala parter som önskar vägledning för att utveckla sin samverkan på olika sätt. Suntarbetsliv skrev helt nyligen en artikel om hur Pia Svedestedt från Kommunal och Christina Norlin Mistander från SKR, arbetar tillsammans i stödteamet.

Stödteam hjälper till när samverkan krånglar, artikel från Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration