Samverkansavtalet – utmaningar och tack!

Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.

Era svar är omistliga i uppföljningen av samverkansavtalet. Det är också utgångspunkten när Arbetsmiljörådet, som samordnar avtalet, ska ta nästa steg i samverkansarbetet.

Samverkan handlar ytterst om ett förhållningssätt. Om ett sätt att se på verksamhetsutveckling som en angelägenhet för alla på en arbetsplats. Samverkansavtalet bygger på så sätt på principerna av den svenska modellen och är något vi ska vara mycket stolta över och värna om.

Av svaren som SKR:s medlemmar lämnade om samverkansarbetet kan vi utläsa att en omfattande del av landets kommuner och regioner nu har tecknat nya eller reviderat befintliga avtal baserat på det nya centrala avtalet från 2017. Många står också mitt uppe i arbetet eller är i steget att sätta igång ett revideringsarbete.

Att upprätta ett avtal tar tid

En gemensam erfarenhet, och mycket tydlig medskick från SKR:s medlemmar, är att det tar tid att teckna ett nytt avtal eller att revidera ett befintligt. Många har erfarenheter som sträcker sig långt utöver ett år, ibland uppåt två. En orsak kan vara omsättningen på chefer och fackliga företrädare. Arbetet kan också vara ett sällanuppdrag som man kan känna sig lite vilsen i.

Såväl SKR:s som Arbetsmiljörådets uppdrag och roll är att underlätta medlemmarnas och lokala parters arbete med samverkan. Under året som gick har vi arbetat med att uppdatera våra partsgemensamma stöd som finns samlade på SKR:s webb. Här finner du förutom de partsgemensamma kommentarerna även filmer och vägledningar för olika delar i arbetet.

Samverkansavtal

Inom kort kompletterar SKR webbsidorna med ett underlag som syftar till att stärka chefernas arbete för dialog och samverkan. Nya delar som publiceras är till exempel stöd för APT samt ett förslag till årshjul som stöd för planeringen. Vidare ges några konkreta exempel på hur samverkansprocess kan se ut vid utveckling av verksamheten.

Avslutningsvis vill jag lyfta Arbetsmiljörådets stödteam för samverkan. Förra året inrättade rådet ett team som kan konsulteras av lokala parter som önskar vägledning för att utveckla sin samverkan på olika sätt. Suntarbetsliv skrev helt nyligen en artikel om hur Pia Svedestedt från Kommunal och Christina Norlin Mistander från SKR, arbetar tillsammans i stödteamet.

Stödteam hjälper till när samverkan krånglar, artikel från Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration