Samverkansavtalet – utmaningar och tack!

Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.

Era svar är omistliga i uppföljningen av samverkansavtalet. Det är också utgångspunkten när Arbetsmiljörådet, som samordnar avtalet, ska ta nästa steg i samverkansarbetet.

Samverkan handlar ytterst om ett förhållningssätt. Om ett sätt att se på verksamhetsutveckling som en angelägenhet för alla på en arbetsplats. Samverkansavtalet bygger på så sätt på principerna av den svenska modellen och är något vi ska vara mycket stolta över och värna om.

Av svaren som SKR:s medlemmar lämnade om samverkansarbetet kan vi utläsa att en omfattande del av landets kommuner och regioner nu har tecknat nya eller reviderat befintliga avtal baserat på det nya centrala avtalet från 2017. Många står också mitt uppe i arbetet eller är i steget att sätta igång ett revideringsarbete.

Att upprätta ett avtal tar tid

En gemensam erfarenhet, och mycket tydlig medskick från SKR:s medlemmar, är att det tar tid att teckna ett nytt avtal eller att revidera ett befintligt. Många har erfarenheter som sträcker sig långt utöver ett år, ibland uppåt två. En orsak kan vara omsättningen på chefer och fackliga företrädare. Arbetet kan också vara ett sällanuppdrag som man kan känna sig lite vilsen i.

Såväl SKR:s som Arbetsmiljörådets uppdrag och roll är att underlätta medlemmarnas och lokala parters arbete med samverkan. Under året som gick har vi arbetat med att uppdatera våra partsgemensamma stöd som finns samlade på SKR:s webb. Här finner du förutom de partsgemensamma kommentarerna även filmer och vägledningar för olika delar i arbetet.

Samverkansavtal

Inom kort kompletterar SKR webbsidorna med ett underlag som syftar till att stärka chefernas arbete för dialog och samverkan. Nya delar som publiceras är till exempel stöd för APT samt ett förslag till årshjul som stöd för planeringen. Vidare ges några konkreta exempel på hur samverkansprocess kan se ut vid utveckling av verksamheten.

Avslutningsvis vill jag lyfta Arbetsmiljörådets stödteam för samverkan. Förra året inrättade rådet ett team som kan konsulteras av lokala parter som önskar vägledning för att utveckla sin samverkan på olika sätt. Suntarbetsliv skrev helt nyligen en artikel om hur Pia Svedestedt från Kommunal och Christina Norlin Mistander från SKR, arbetar tillsammans i stödteamet.

Stödteam hjälper till när samverkan krånglar, artikel från Suntarbetsliv

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration