Samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.

Det är redan tre år sedan SKL och facken inom kommuner och regioner tecknade avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Överenskommelsen blev startskottet för ett omfattande arbete med att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan fack och arbetsgivare – utifrån den gemensamma övertygelsen om att verksamheter både kan skapa välfärd med hög kvalitet och erbjuda en god arbetsmiljö. Jag vågar påstå att partsarbetet med avsiktsförklaringen är såväl unikt i sin omfattning som ett exempel på samverkan när det är som bäst.

Sju framgångsfaktorer för att stärka arbetsmiljön

Runt om i kommuner och regioner pågår idag ett intensivt arbete för att sänka sjuktalen och stärka arbetsmiljön. Flera har valt att utveckla egna avsiktsförklaringar eller motsvarande. Nyfikenheten på deras arbete är stor och det finns mycket att lära av dessa exempel. När vi, fack och arbetsgivare, har studerat arbetet närmare har vi kunnat identifierat sju genomgående framgångsfaktorer:

 • Använd hela samverkanssystemet.
 • Förankra i politiska ledningen.
 • Jobba med strukturer.
 • Se verksamheters olika behov.
 • Utgå från friskfaktorer och var observant på risker.
 • Ta vara på det arbete som redan görs.
 • Arbeta med chefers förutsättningar och kunskap.

SKL och de fackliga organisationerna har nu sammanställt alla de verktyg och stödfunktioner som är utvecklade inom ramen för avsiktsförklaringen. I sammanställningen kan du också läsa mer om hur till exempel Varberg och Region Kalmar har arbetat för friskare arbetsplatser.

Åtta prioriterade områden och lokala exempel

Seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser

Onsdagen den 13 november presenterar parterna arbetet med avsiktsförklaringen under ett webbsänt seminarium på kvalitetsmässan i Göteborg – Samverkan för friskare arbetsplatser. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Gör som Region Uppsala – samlas i central samverkansgrupp eller skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans.

Webbseminarium 13 november

Sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär sänkt livskvalitet för medarbetare, höga kostnader och förlorad kompetens. Vårt partsgemensamma arbete med arbetsmiljön är en viktig del i lösningen. Såväl på nationell nivå som i varje kommun eller region.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration