Samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.

Det är redan tre år sedan SKL och facken inom kommuner och regioner tecknade avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Överenskommelsen blev startskottet för ett omfattande arbete med att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden.

Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan fack och arbetsgivare – utifrån den gemensamma övertygelsen om att verksamheter både kan skapa välfärd med hög kvalitet och erbjuda en god arbetsmiljö. Jag vågar påstå att partsarbetet med avsiktsförklaringen är såväl unikt i sin omfattning som ett exempel på samverkan när det är som bäst.

Sju framgångsfaktorer för att stärka arbetsmiljön

Runt om i kommuner och regioner pågår idag ett intensivt arbete för att sänka sjuktalen och stärka arbetsmiljön. Flera har valt att utveckla egna avsiktsförklaringar eller motsvarande. Nyfikenheten på deras arbete är stor och det finns mycket att lära av dessa exempel. När vi, fack och arbetsgivare, har studerat arbetet närmare har vi kunnat identifierat sju genomgående framgångsfaktorer:

 • Använd hela samverkanssystemet.
 • Förankra i politiska ledningen.
 • Jobba med strukturer.
 • Se verksamheters olika behov.
 • Utgå från friskfaktorer och var observant på risker.
 • Ta vara på det arbete som redan görs.
 • Arbeta med chefers förutsättningar och kunskap.

SKL och de fackliga organisationerna har nu sammanställt alla de verktyg och stödfunktioner som är utvecklade inom ramen för avsiktsförklaringen. I sammanställningen kan du också läsa mer om hur till exempel Varberg och Region Kalmar har arbetat för friskare arbetsplatser.

Åtta prioriterade områden och lokala exempel

Seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser

Onsdagen den 13 november presenterar parterna arbetet med avsiktsförklaringen under ett webbsänt seminarium på kvalitetsmässan i Göteborg – Samverkan för friskare arbetsplatser. Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Gör som Region Uppsala – samlas i central samverkansgrupp eller skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans.

Webbseminarium 13 november

Sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär sänkt livskvalitet för medarbetare, höga kostnader och förlorad kompetens. Vårt partsgemensamma arbete med arbetsmiljön är en viktig del i lösningen. Såväl på nationell nivå som i varje kommun eller region.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration