Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön

Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.

Det är väldigt viktigt att ha ett brett perspektiv på arbetsmiljöarbetet, inte minst i ett sådant här allvarligt läge. Själva arbetssätten skiljer sig visserligen en del från normalt. Det handlar om att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att göra kontinuerliga riskbedömningar, jobba förebyggande och hela tiden anpassa arbetssätt.

En fråga som diskuterats mycket är försörjningen av den skyddsutrustning som behövs för personalen. Regioner och kommuner vittnar om ett mycket ansträngt läge. Vi ser också att skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljöverket med frågor om hur man ska hantera den ansträngda situationen. De lyfter frågeställningar om hur man kan se över användningen av skyddsutrustningen och ändå säkerställa ett fullgott skydd för medarbetarna.

Tillgången på skyddsutrustning kan förändras snabbt och det kan framför allt vara en stor skillnad på tillgången i olika kommuner och i olika regioner. Hälso- och sjukvården liksom omsorgen arbetar hela tiden för att göra vård och omsorg så säker man kan utifrån de förutsättningar som finns och med full insikt i att förutsättningarna ändras allt eftersom viruset sprider sig.

Alla arbetsgivare behöver göra en riskbedömning

Det är viktigt att alla arbetsgivare gör en riskbedömning där det gäller att, bland annat, prioritera arbetsuppgifter, värdera och hantera riskkällor, anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det kan vara en fördel att börja centralt, göra övergripande bedömningar och ta fram vissa riktlinjer vad gäller hygien och andra arbetsmiljöfaktorer, bryta ned samt anpassa lokalt. Det huvudsakliga arbetsmiljöarbetet sker lokalt – på varje äldreboende, varje klinik och varje vårdcentral. Vid riskbedömningen är det dessutom skäl att ha koll på Folkhälsoinstitutets rekommendationer.

Råd vid riskbedömning vid covid-19 och nya coronaviruset

Ett bra exempel är de arbetssätt som vi ser Östra sjukhuset i Göteborg. De har organiserat sin enhet för provtagning i en utemiljö för att på så sätt kunna jobba säkert ur ett smittskydds- och arbetsmiljöperspektiv. Det gör man utifrån en tydlig riskbedömning, använder befintlig utrustning och anpassar verksamheten så att den ska vara både patientsäker och säker ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kontinuerlig dialog med myndigheter och fackliga organisationer

Vi har flera lagar som kompletterar varandra för att säkra både skyddet för medarbetare, patienter och invånare. Det är olika lagar och perspektiv som måste samverka på ett bra sätt och ibland kan det vara svårt.

SKR har en pågående dialog med Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och andra relevanta statliga myndigheter i syfte att gemensamt se till att det fungerar så bra som möjligt. Vi identifierar hela tiden åtgärder som vi behöver göra gemensamt eller var för sig. SKR för också en dialog och har en god samverkan med de fackliga organisationerna i detta allvarliga läge.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration