Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön

Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.

Det är väldigt viktigt att ha ett brett perspektiv på arbetsmiljöarbetet, inte minst i ett sådant här allvarligt läge. Själva arbetssätten skiljer sig visserligen en del från normalt. Det handlar om att ha fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att göra kontinuerliga riskbedömningar, jobba förebyggande och hela tiden anpassa arbetssätt.

En fråga som diskuterats mycket är försörjningen av den skyddsutrustning som behövs för personalen. Regioner och kommuner vittnar om ett mycket ansträngt läge. Vi ser också att skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljöverket med frågor om hur man ska hantera den ansträngda situationen. De lyfter frågeställningar om hur man kan se över användningen av skyddsutrustningen och ändå säkerställa ett fullgott skydd för medarbetarna.

Tillgången på skyddsutrustning kan förändras snabbt och det kan framför allt vara en stor skillnad på tillgången i olika kommuner och i olika regioner. Hälso- och sjukvården liksom omsorgen arbetar hela tiden för att göra vård och omsorg så säker man kan utifrån de förutsättningar som finns och med full insikt i att förutsättningarna ändras allt eftersom viruset sprider sig.

Alla arbetsgivare behöver göra en riskbedömning

Det är viktigt att alla arbetsgivare gör en riskbedömning där det gäller att, bland annat, prioritera arbetsuppgifter, värdera och hantera riskkällor, anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Det kan vara en fördel att börja centralt, göra övergripande bedömningar och ta fram vissa riktlinjer vad gäller hygien och andra arbetsmiljöfaktorer, bryta ned samt anpassa lokalt. Det huvudsakliga arbetsmiljöarbetet sker lokalt – på varje äldreboende, varje klinik och varje vårdcentral. Vid riskbedömningen är det dessutom skäl att ha koll på Folkhälsoinstitutets rekommendationer.

Råd vid riskbedömning vid covid-19 och nya coronaviruset

Ett bra exempel är de arbetssätt som vi ser Östra sjukhuset i Göteborg. De har organiserat sin enhet för provtagning i en utemiljö för att på så sätt kunna jobba säkert ur ett smittskydds- och arbetsmiljöperspektiv. Det gör man utifrån en tydlig riskbedömning, använder befintlig utrustning och anpassar verksamheten så att den ska vara både patientsäker och säker ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kontinuerlig dialog med myndigheter och fackliga organisationer

Vi har flera lagar som kompletterar varandra för att säkra både skyddet för medarbetare, patienter och invånare. Det är olika lagar och perspektiv som måste samverka på ett bra sätt och ibland kan det vara svårt.

SKR har en pågående dialog med Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och andra relevanta statliga myndigheter i syfte att gemensamt se till att det fungerar så bra som möjligt. Vi identifierar hela tiden åtgärder som vi behöver göra gemensamt eller var för sig. SKR för också en dialog och har en god samverkan med de fackliga organisationerna i detta allvarliga läge.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration