Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet

Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.

Sverige står inför en demografisk utmaning där antalet äldre över 80 ökar med nästan 50 procent, samtidigt som motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent. Den här utvecklingen innebär att behoven av välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg kommer att öka, samtidigt som det finns ett rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa välfärdstjänster.

Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård redan idag och den kommer alltså att bli ännu tuffare framöver. Självklart ska kommuner och regioner fortsätta locka så många unga som möjligt att söka gymnasie- och högskoleutbildningar som leder in i välfärdens yrken. Men det kommer att vara minst lika viktigt att erbjuda personer som är mitt i arbetslivet goda möjligheter till vidareutbildning, kompetensutveckling och karriärväxling.

Principöverenskommelse med fokus på omställningsinsatser och kompetensutveckling

SKR och facken inom kommun- och regionsektorn har nyligen undertecknat en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Ett konkret exempel kan vara att barnskötare ges ökade möjligheter att vidareutbilda sig till förskollärare, som är ett bristyrke i många kommuner. Genom att erbjuda distansutbildning, där varje deltagare får en individuell studieplan som leder till en högskoleexamen, kan verksamhetens behov av kompetens mötas på ett bättre sätt. Samtidigt får individen en höjd kompetens som ökar möjligheterna till karriärutveckling.

Staten behöver möjliggöra ett livslångt lärande

För att välfärdens verksamheter ska ha tillgång till rätt kompetens framöver krävs goda möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning till andra yrken. Vi och facken har i principöverenskommelsen enats om ett antal olika insatser för att stärka kompetensnivån för anställda i kommuner och regioner.

Men att det saknas medarbetare med rätt kompetens i välfärdens verksamheter är en nationell angelägenhet som kräver nationella lösningar. Därför ser jag fram emot att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande.

Staten måste göra det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Det handlar exempelvis om att se över studiefinansieringssystemet och utöka studiemedlen för yrkesverksamma personer. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att vidareutbilda sig eller byta bana i yrkeslivet.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration