Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet

Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.

Sverige står inför en demografisk utmaning där antalet äldre över 80 ökar med nästan 50 procent, samtidigt som motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent. Den här utvecklingen innebär att behoven av välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg kommer att öka, samtidigt som det finns ett rejält underskott av personer i yrkesverksam ålder som kan utföra dessa välfärdstjänster.

Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård redan idag och den kommer alltså att bli ännu tuffare framöver. Självklart ska kommuner och regioner fortsätta locka så många unga som möjligt att söka gymnasie- och högskoleutbildningar som leder in i välfärdens yrken. Men det kommer att vara minst lika viktigt att erbjuda personer som är mitt i arbetslivet goda möjligheter till vidareutbildning, kompetensutveckling och karriärväxling.

Principöverenskommelse med fokus på omställningsinsatser och kompetensutveckling

SKR och facken inom kommun- och regionsektorn har nyligen undertecknat en principöverenskommelse där tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är i fokus. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Ett konkret exempel kan vara att barnskötare ges ökade möjligheter att vidareutbilda sig till förskollärare, som är ett bristyrke i många kommuner. Genom att erbjuda distansutbildning, där varje deltagare får en individuell studieplan som leder till en högskoleexamen, kan verksamhetens behov av kompetens mötas på ett bättre sätt. Samtidigt får individen en höjd kompetens som ökar möjligheterna till karriärutveckling.

Staten behöver möjliggöra ett livslångt lärande

För att välfärdens verksamheter ska ha tillgång till rätt kompetens framöver krävs goda möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omskolning till andra yrken. Vi och facken har i principöverenskommelsen enats om ett antal olika insatser för att stärka kompetensnivån för anställda i kommuner och regioner.

Men att det saknas medarbetare med rätt kompetens i välfärdens verksamheter är en nationell angelägenhet som kräver nationella lösningar. Därför ser jag fram emot att staten tar sitt ansvar för att ge alla på svensk arbetsmarknad förbättrade möjligheter till ett livslångt lärande.

Staten måste göra det enklare för personer att fortbilda, utbilda och omskola sig. Det handlar exempelvis om att se över studiefinansieringssystemet och utöka studiemedlen för yrkesverksamma personer. Att staten ser till så att en yrkesverksam person med familj har råd att omskola sig ser jag som helt nödvändigt för att personer ska våga satsa på att vidareutbilda sig eller byta bana i yrkeslivet.

Parterna: Ta ansvar för livslångt lärande

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration