Ökad förändringstakt nödvändig i välfärdens verksamheter

SKL:s Ekonomirapport visar att en hårt ansträngd ekonomi, ett starkt demografiskt tryck och statliga neddragningar gör det allt tuffare att hitta rätt kompetens till välfärdens yrken. Nu behöver förändringstakten öka i kommuner och regioner när det gäller organisation och arbetssätt.

Kommunernas ekonomi är hårt ansträngd. Nästan en av tre kommuner beräknas redovisa underskott 2019, och fyra av fem ekonomichefer i kommunerna tror att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020.

Samtidigt sätter den demografiska utvecklingen tryck på rekryteringsläget. Vi blir allt fler yngre och äldre, som ökar behovet av vård, skola och omsorg, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder inte är i närheten av att öka i samma takt. Den demografiska utvecklingen är ingen nyhet i sig – vi har länge vetat om hur den ser ut de kommande åren. Men i ett vikande konjunkturläge blir effekterna av den än mer kännbara för kommuner och regioner.

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen, innan det utarbetats något annat alternativ, gör dessutom att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

SKL:s Ekonomirapport oktober 2019

Antalet sysselsatta i kommunerna planar ut

Effekterna av ett tufft ekonomiskt läge, färre i arbetsför ålder och statliga neddragningar börjar nu märkas i sysselsättningsstatistiken. Antalet anställda i kommunsektorn har ökat varje år mellan 2010 och 2018, men under 2019 verkar uppgången ha avstannat.

Nedgången kan delvis förklaras av att antalet personer i extratjänster och andra program minskats på grund av förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Det är också troligt att det ansträngda ekonomiska läget gör att många kommuner nu är mer återhållsamma med nyrekryteringar.

Rekryteringsläget är fortfarande mycket ansträngt bland offentliga arbetsgivare. Efterfrågan på vissa välfärdsyrken, exempelvis undersköterskor och lärare är fortfarande större än utbudet. Det har blivit svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Förändra organisation och arbetssätt i snabbare takt

Sammantaget blir det allt mer uppenbart att kommunerna behöver fortsätta se över hur verksamheterna organiseras och hur chefer och medarbetare kan förändra sina arbetssätt. En väg framåt är att fler kommuner rekryterar kompletterande kompetenser som kan avlasta bristyrken. Olika yrkesgrupper behöver samarbeta mer och kan komplettera varandra.

Många gör detta eller liknande åtgärder redan, men jag tror att förändringstakten i välfärdens verksamheter behöver växlas upp ytterligare. Det kommer att vara nödvändigt för att kommuner och regioner ska kunna klara av att möta den ökade efterfrågan på välfärdstjänster med bibehållen kvalitet de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration