Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet

På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet, skillnader som påverkar individen, verksamheten, arbetsgivaren och samhället. Som Sveriges största arbetsgivarorganisation har vi och våra medlemmar givetvis en stor roll i arbetet med att få dessa skillnader att försvinna.

Låt mig först säga att jämställdhetsarbete inte är något nytt på SKR utan något som både vi och våra medlemmar har jobbat aktivt med under flera år. Syftet med att nu ta fram ett program med en konkret strategi, är att vi vill tydliggöra vad vi tycker om de strukturella skillnader som faktiskt finns och att ge ett bättre och mer konkret stöd till våra medlemmar.

Vårt program innehåller följande nio punkter, där varje punkt har verktyg, metoder och checklistor kopplade till sig för att våra medlemmar och andra ska kunna flytta fram positionerna och skapa jämställdhet i arbetslivet:

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv.
 3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
 4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
 5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
 6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
 7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie-och yrkesval.
 8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
 9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

Rapport: En jämställd arbetsgivarpolitik

I samband med att programmet presenterades, anordnade vi även ett seminarium med deltagare från Kommunal, KPA Pension och SKR. I mitt tycke blev det en mycket bra diskussion med många tänkvärda synpunkter.

Hela samhället måste ta ansvar

Tidigare i veckan läste jag en ledare i tidningen Arbetet som valde att fokusera på vår rapport och vårt program. Ledarskribenten Martin Klepke vill att SKR vässar programmet ytterligare.

Jag tycker att det är bra att vårt program engagerar och vi välkomnar en debatt kring dessa frågor. SKR:s niopunktsprogram kommer inte att lösa allt på en gång och det är viktigt att komma ihåg att man måste jobba med dessa punkter sammantaget, att allt hänger ihop. Samtidigt ger programmet 290 kommuner, 21 regioner och deras nästan 1,2 miljoner medarbetare praktisk vägledning i hur de ska agera för att skapa jämställda arbetsplatser. Det är en bra början, som vi behöver följa upp de kommande åren.

Jag är helt enig med Arbetet ledare om att problemet måste lyftas på samhällsnivå. Såväl offentlig som privat sektor, som samhället i stort, har ett ansvar att en gång för alla komma till bukt med dessa skillnader mellan könen. Därför hoppas jag att vårt jämställdhetsprogram utmanar organisationer och företag, branscher och sektorer, regering och riksdag, att ta nästa steg för att vi ska uppnå en fullt jämställd arbetsmarknad.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration