Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet

På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet, skillnader som påverkar individen, verksamheten, arbetsgivaren och samhället. Som Sveriges största arbetsgivarorganisation har vi och våra medlemmar givetvis en stor roll i arbetet med att få dessa skillnader att försvinna.

Låt mig först säga att jämställdhetsarbete inte är något nytt på SKR utan något som både vi och våra medlemmar har jobbat aktivt med under flera år. Syftet med att nu ta fram ett program med en konkret strategi, är att vi vill tydliggöra vad vi tycker om de strukturella skillnader som faktiskt finns och att ge ett bättre och mer konkret stöd till våra medlemmar.

Vårt program innehåller följande nio punkter, där varje punkt har verktyg, metoder och checklistor kopplade till sig för att våra medlemmar och andra ska kunna flytta fram positionerna och skapa jämställdhet i arbetslivet:

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv.
 3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
 4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
 5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
 6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
 7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie-och yrkesval.
 8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
 9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

Rapport: En jämställd arbetsgivarpolitik

I samband med att programmet presenterades, anordnade vi även ett seminarium med deltagare från Kommunal, KPA Pension och SKR. I mitt tycke blev det en mycket bra diskussion med många tänkvärda synpunkter.

Hela samhället måste ta ansvar

Tidigare i veckan läste jag en ledare i tidningen Arbetet som valde att fokusera på vår rapport och vårt program. Ledarskribenten Martin Klepke vill att SKR vässar programmet ytterligare.

Jag tycker att det är bra att vårt program engagerar och vi välkomnar en debatt kring dessa frågor. SKR:s niopunktsprogram kommer inte att lösa allt på en gång och det är viktigt att komma ihåg att man måste jobba med dessa punkter sammantaget, att allt hänger ihop. Samtidigt ger programmet 290 kommuner, 21 regioner och deras nästan 1,2 miljoner medarbetare praktisk vägledning i hur de ska agera för att skapa jämställda arbetsplatser. Det är en bra början, som vi behöver följa upp de kommande åren.

Jag är helt enig med Arbetet ledare om att problemet måste lyftas på samhällsnivå. Såväl offentlig som privat sektor, som samhället i stort, har ett ansvar att en gång för alla komma till bukt med dessa skillnader mellan könen. Därför hoppas jag att vårt jämställdhetsprogram utmanar organisationer och företag, branscher och sektorer, regering och riksdag, att ta nästa steg för att vi ska uppnå en fullt jämställd arbetsmarknad.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration