Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet

På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet, skillnader som påverkar individen, verksamheten, arbetsgivaren och samhället. Som Sveriges största arbetsgivarorganisation har vi och våra medlemmar givetvis en stor roll i arbetet med att få dessa skillnader att försvinna.

Låt mig först säga att jämställdhetsarbete inte är något nytt på SKR utan något som både vi och våra medlemmar har jobbat aktivt med under flera år. Syftet med att nu ta fram ett program med en konkret strategi, är att vi vill tydliggöra vad vi tycker om de strukturella skillnader som faktiskt finns och att ge ett bättre och mer konkret stöd till våra medlemmar.

Vårt program innehåller följande nio punkter, där varje punkt har verktyg, metoder och checklistor kopplade till sig för att våra medlemmar och andra ska kunna flytta fram positionerna och skapa jämställdhet i arbetslivet:

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv.
 3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
 4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
 5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
 6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
 7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie-och yrkesval.
 8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
 9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

Rapport: En jämställd arbetsgivarpolitik

I samband med att programmet presenterades, anordnade vi även ett seminarium med deltagare från Kommunal, KPA Pension och SKR. I mitt tycke blev det en mycket bra diskussion med många tänkvärda synpunkter.

Hela samhället måste ta ansvar

Tidigare i veckan läste jag en ledare i tidningen Arbetet som valde att fokusera på vår rapport och vårt program. Ledarskribenten Martin Klepke vill att SKR vässar programmet ytterligare.

Jag tycker att det är bra att vårt program engagerar och vi välkomnar en debatt kring dessa frågor. SKR:s niopunktsprogram kommer inte att lösa allt på en gång och det är viktigt att komma ihåg att man måste jobba med dessa punkter sammantaget, att allt hänger ihop. Samtidigt ger programmet 290 kommuner, 21 regioner och deras nästan 1,2 miljoner medarbetare praktisk vägledning i hur de ska agera för att skapa jämställda arbetsplatser. Det är en bra början, som vi behöver följa upp de kommande åren.

Jag är helt enig med Arbetet ledare om att problemet måste lyftas på samhällsnivå. Såväl offentlig som privat sektor, som samhället i stort, har ett ansvar att en gång för alla komma till bukt med dessa skillnader mellan könen. Därför hoppas jag att vårt jämställdhetsprogram utmanar organisationer och företag, branscher och sektorer, regering och riksdag, att ta nästa steg för att vi ska uppnå en fullt jämställd arbetsmarknad.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration