Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt

Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.

Situationen med antal smittade och antal med akuta behov av intensivvård ser väldigt olika runt om i landet. Stockholm har än så länge klart flest patienter som har insjuknat i covid-19.

Krislägesavtalet kan aktiveras vid exceptionella situationer

Den 3 april valde SKR att hörsamma Region Stockholms begäran om att aktivera krislägesavtalet för intensivvårdsverksamheterna i regionen. Krislägesavtalet ger såväl arbetsgivare som medarbetare ökad flexibilitet. Enligt avtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period och arbetsskyldigheten är vidare, samtidigt som ersättningsnivåerna är högre för de anställda. Krislägesavtalet möjliggör också in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

Krislägesavtalet är anpassat för exceptionella situationer. Jag vill därför understryka att krislägesavtalet inte är en långsiktig lösning på problemet att det saknas personal i viss verksamhet. Medarbetarnas vila och återhämtning måste tryggas så att de orkar arbeta långsiktigt. Arbetsgivarna måste därför parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen. Och innan ett krislägesavtal kan aktiveras för att klara kompetensförsörjningen i en verksamhet, så måste alla andra möjligheter ha använts och prövats.

Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

SKR har tagit fram fem steg som alla kommuner och regioner kan använda för att säkra bemanningen på både kort och lång sikt. Oavsett vilket tryck vården och omsorgen i er region eller kommun upplever just nu så är dessa steg viktiga att arbeta med löpande under bekämpningen av coronaviruset.

Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans

Enligt Folkhälsomyndigheten riskerar trycket på vården att vara stort i månader framåt. Utmaningen för kommuner och regioner är nu att klara av att hålla två perspektiv igång samtidigt. De smittade och sjuka behöver såklart akut vård och omsorg här och nu. Men det är minst lika viktigt att planera personalförsörjningen så långsiktigt och uthålligt som det bara är möjligt. Det ska vi göra tillsammans med de fackliga organisationerna. SKR möter varje vecka de centrala fackliga organisationerna och utifrån den dialogen hyser jag goda förhoppningar om att vi kan ta ett stort ansvar och arbeta konstruktivt tillsammans även lokalt.

Vi vet att det är ett tufft läge på flera håll. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete under i många fall svåra förhållanden. Genom att arbeta tillsammans mellan olika aktörer kommer vi att klara den här krisen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration