Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar

För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.

I augusti släppte vi rapporten Unga om välfärdsjobben och den väckte stort intresse trots att fler än vi presenterade studier om ungas värderingar just då. Unga är en viktig målgrupp för kommuner och regioner när det handlar om att rekrytera till välfärden. Det är ofta unga man tänker på som ”morgondagens medarbetare”. Varje år görs också många undersökningar om ungas attityder och värderingar till arbetslivet.

SKR:s rapport Unga om välfärdsjobben

Att förstå ungas drivkrafter är förstås viktigt. Det hjälper oss arbetsgivare att utveckla arbetsorganisationer och ledarskap så att unga väljer att jobba i välfärden.

Ta vara på potentialen

Men unga är inte hela lösningen på rekryteringsutmaningen. Vi behöver också kunna rekrytera människor mitt i livet till välfärdsjobben. De som vill byta bana och bransch mitt i ett långt yrkesliv eller de som måste hitta ett nytt yrke då deras gamla jobb försvinner på grund av teknisk utveckling. I ett allt längre arbetsliv blir möjligheten att yrkesväxla helt nödvändig för många.

Det finns en stor potential av människor med yrkes- och livserfarenhet och kompetenser som vi vill kunna ta vara på. Men då måste det finnas möjlighet att ställa om, och skaffa sig en ny utbildning.

Visste du till exempel att den allra största delen av nya medarbetare till vård och omsorg kommer från vuxenutbildningen? Nästan tre gånger så många kommer därifrån jämfört med de som utbildas på vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

Webbseminarium 11 december

Om gruppen vuxna mitt i livet görs det betydligt färre undersökningar. Därför är jag glad att kunna bjuda in till ett webbsänt lunchseminarium den 11 december där vi kommer att presentera resultaten från vår nya studie Mitt i livet. I den undersöker vi vad personer mellan 35 och 65 år söker hos en arbetsgivare, hur de ser på att byta yrke och vilka förutsättningar som krävs för att kunna vidareutbilda sig för ett nytt yrke. Vi undersöker också hur personer som är 55 år och äldre ser på att arbeta längre och vad som skulle göra dem intresserade av att förlänga arbetslivet.

Resultaten kommer att diskuteras med bland annat Roger Mörtvik, statssekreterare och Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Det går att medverka på plats på SKR eller ta del av webbsändningen. Seminariet är kostnadsfritt! Hoppas vi ses där!

Lunchseminarium: Byta jobb mitt i livet?

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  Prenumeration