Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar

För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.

I augusti släppte vi rapporten Unga om välfärdsjobben och den väckte stort intresse trots att fler än vi presenterade studier om ungas värderingar just då. Unga är en viktig målgrupp för kommuner och regioner när det handlar om att rekrytera till välfärden. Det är ofta unga man tänker på som ”morgondagens medarbetare”. Varje år görs också många undersökningar om ungas attityder och värderingar till arbetslivet.

SKR:s rapport Unga om välfärdsjobben

Att förstå ungas drivkrafter är förstås viktigt. Det hjälper oss arbetsgivare att utveckla arbetsorganisationer och ledarskap så att unga väljer att jobba i välfärden.

Ta vara på potentialen

Men unga är inte hela lösningen på rekryteringsutmaningen. Vi behöver också kunna rekrytera människor mitt i livet till välfärdsjobben. De som vill byta bana och bransch mitt i ett långt yrkesliv eller de som måste hitta ett nytt yrke då deras gamla jobb försvinner på grund av teknisk utveckling. I ett allt längre arbetsliv blir möjligheten att yrkesväxla helt nödvändig för många.

Det finns en stor potential av människor med yrkes- och livserfarenhet och kompetenser som vi vill kunna ta vara på. Men då måste det finnas möjlighet att ställa om, och skaffa sig en ny utbildning.

Visste du till exempel att den allra största delen av nya medarbetare till vård och omsorg kommer från vuxenutbildningen? Nästan tre gånger så många kommer därifrån jämfört med de som utbildas på vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

Webbseminarium 11 december

Om gruppen vuxna mitt i livet görs det betydligt färre undersökningar. Därför är jag glad att kunna bjuda in till ett webbsänt lunchseminarium den 11 december där vi kommer att presentera resultaten från vår nya studie Mitt i livet. I den undersöker vi vad personer mellan 35 och 65 år söker hos en arbetsgivare, hur de ser på att byta yrke och vilka förutsättningar som krävs för att kunna vidareutbilda sig för ett nytt yrke. Vi undersöker också hur personer som är 55 år och äldre ser på att arbeta längre och vad som skulle göra dem intresserade av att förlänga arbetslivet.

Resultaten kommer att diskuteras med bland annat Roger Mörtvik, statssekreterare och Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Det går att medverka på plats på SKR eller ta del av webbsändningen. Seminariet är kostnadsfritt! Hoppas vi ses där!

Lunchseminarium: Byta jobb mitt i livet?

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration