Långsiktigt arbete för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljön är något som diskuteras och debatteras flitigt på många arbetsplatser i välfärdens verksamheter. Det är bra, och framför allt nödvändigt. Oavsett hur bra eller dålig en chef eller medarbetare upplever arbetsmiljön på just deras arbetsplats, är målet samma som för all verksamhetsutveckling – det ska alltid bli bättre.

För tre år sedan undertecknade SKL och facken inom kommuner och regioner avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Syftet med överenskommelsen var att skapa en struktur för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete och bra arbetsförhållanden. Den gemensamma ingången för fack och arbetsgivare har varit, och är fortfarande, att det går att erbjuda både välfärdstjänster med hög kvalitet och hållbar hälsa för medarbetarna.

Konkreta tips från Varberg och Kalmar

I kommuner och regioner är arbetsmiljöarbetet ständigt högaktuell/på agendan. I Varbergs kommuns lokala avsiktsförklaring finns personal-hälsobokslut och breda analyser av både sjukfrånvaro och frisknärvaro. Det ger kommunen en helhetsbild som gör det lättare att göra särskilt riktade insatser där det behövs.

8 steg till friskare arbetsplatser - så gör Varberg

Region Kalmars lokala handlingsplan för friskare arbetsplatser innehåller bland annat fler hälsoinspiratörer, högre friskvårdsbidrag och en satsning på att öka kompetensen om psykisk ohälsa. Att facket deltar i uppföljningen av handlingsplanen är en garanti för att frågor om arbetsmiljö inte hamnar i skymundan.

Uppdrag friskare arbetsplatser - så gjorde Kalmar

Exemplen från Varbergs kommun och Region Kalmar är bara ett par av många på det intensiva arbetsmiljöarbete som hela tiden pågår i kommuner och regioner. Även om aktiviteterna och åtgärderna kan se olika ut så har insatserna samma målbild: att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Utveckla en egen strategi för att sänka sjukfrånvaron

Till sist vill jag bjuda in dig till ett webbsänt seminarium den 13 november. Ta del av hur kommuner och regioner jobbar för friskare arbetsplatser och få tips på hur lokala parter kan utveckla sin egen strategi för nå en låg och stabil sjukfrånvaro. Boka in datumet i kalendern och titta på seminariet. Och det allra bästa är om fack och arbetsgivare gör det tillsammans och använder tillfället för att öka sin lokala samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Webbseminarium för friskare arbetsplatser

Arbetsmiljöarbetet är, och måste vara, långsiktigt och systematiskt. Punktinsatser kan vara rätt för stunden, men det är genom samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan stärka arbetsmiljön, skapa friskare arbetsplatser och klara kompetensförsörjningen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration