Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen

Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.

Samtidigt får vi inte glömma bort de långsiktiga perspektiven. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett sådant. De frågor om bland annat äldreomsorgens villkor och kompetensförsörjning som lyfts under våren har nämligen en nära koppling till jämställdhet.

Och här spelar arbetsgivarpolitiken en central roll. Kommunernas arbete för heltidsarbete som norm, breddad rekrytering och arbetsmiljöarbete har en stor påverkan för jämställdheten - inte bara för äldreomsorgens medarbetare och brukare, utan för samhället i stort.

I förra veckan presenterade SKR rapporten "Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin”. Rapporten innehåller fakta om hur utvecklingen sett ut över de senaste decennierna, hur de äldre själva ser på den vård och omsorg de får, hur personalsituationen och de ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgens verksamheter ser ut.

Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin

Tre seminarier om jämställd äldreomsorg

Vid tre seminarier i maj och juni bjöd SKR in kommuner, forskare och experter för att diskutera jämställdhet i äldreomsorgen, ur olika perspektiv. Det är ett komplext område med få enkla svar och lösningar. Däremot finns det gott om kunskap och erfarenhet av jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen runt om i landet som verkligen förtjänar att lyftas fram och spridas.

 • Det första seminariet handlade om kompetensförsörjning. Andelen män som arbetar i äldreomsorgen är fortfarande mycket låg. Samtidigt finns det fler likheter än skillnader mellan könen i synen på vad som är viktigt i valet av jobb och utbildning. Ungas attityder och intresse för jobben är en pusselbit för en breddad rekrytering till äldreomsorgen, men minst lika viktigt är fokus på yrkesväxlare mitt i livet och befintliga medarbetare. Heltidsarbete som norm är också en avgörande jämställdhetsfråga, men att ställa om till en heltidsorganisation kräver ihålligt och långsiktigt arbete.
 • Det andra seminariet handlade om normer om kön och hudfärg inom äldreomsorgen. Sverige har en tydligt könsuppdelad arbetsmarknad där normer påverkar yrkes- och utbildningsval, men också vardagen för medarbetare och brukare i äldreomsorgen. Runt om i landet pågår förändrings- och utvecklingsarbeten för att utmana dessa normer och bryta könssegregeringen inom äldreomsorgens verksamheter, yrken och utbildningar.
 • Det tredje och avslutande seminariet handlade om trakasserier, sexuella trakasserier och våldsutsatthet i äldreomsorgen - ett svårt men viktigt ämne. Att fråga och vara beredd på att omhänderta svaret är helt avgörande för att motverka våld och trakasserier, oavsett om det är brukare eller medarbetare som är utsatta. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi förebygga och hantera de risker som alltid finns i kontaktyrken. Att arbeta med människor är utmanande, men också det som gör jobben i äldreomsorgen meningsfulla.

Materialet tillgängligt i efterhand

Hela seminarieserien om jämställd äldreomsorg kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand, till och med slutet av november. Jag hoppas att materialet ska bidra och inspirera i arbetet för en jämställd äldreomsorg som pågår i kommunerna.

Se seminariet "Hur rekryterar vi bredare till äldreomsorgen?" i efterhand

Se seminariet "Varför jobbar det så få män i äldreomsorgen?" i efterhand

Se seminariet "Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?" i efterhand

En jämställd arbetsgivarpolitik

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration