Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser

Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.

Under våren har medarbetare inom kommuner och regioner genomfört otroliga insatser för att bekämpa coronaviruset. Pandemin har satt verksamheterna under en enorm press och det är därför väldigt viktigt att medarbetarna får tid och stöd att återhämta sig, såväl fysiskt som psykiskt.

I en uppföljning som SKR nyligen gjorde berättade över hälften av regionerna och runt femtio kommuner hur de på mycket kort tid ställde om verksamheten för att möta medarbetarnas behov av stöd, i synnerhet för att möta de psykiska påfrestningarna. Målmedvetenheten och kreativiteten har varit stor. Det handlar exempelvis om utbildningssatsning för riskbedömningar, kurser i svåra samtal för HR-personal och chefer eller att använda MAS och skolsköterska i gruppsamtal med oroliga medarbetare.

Utökat erbjudande om krisstöd

Kommuner och regioner har utökat erbjudandet om krisstöd genom företagshälsovården. För vissa medarbetare kan det dock vara ett stort steg att efterfråga stödsamtal. Många drar sig för det, i synnerhet de som befinner sig på en arbetsplats där det inte tillhör kulturen. Som arbetsgivare är det viktigt att uppmuntra att söka stöd, hålla i, hålla ut och inspireras av de goda lösningar som andra arbetsgivare har tagit fram.

I våras tog Suntarbetsliv fram flera bra verktyg som stöd i arbetsmiljöarbetet. Där hittar man bland annat hjälp för att genomföra riskbedömningar, sätt att hantera osund stress, information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Många erfarenheter att lära sig av

Under hösten har vi kunnat se att antalet smittade ökar igen och sjukfrånvaron stiger bland medarbetare. Samtidigt är vi i ett helt annat läge än i våras. Vi har en högre beredskap, mer kunskap och fler erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp i vårt arbete att hantera smittan. Coronakrisen har medfört en utveckling av nya arbetssätt och digitala lösningar och mer än någonsin ser vi hur viktigt det är med mänskliga relationer och en god arbetsmiljö.

I syfte att sprida kunskapsläget och dela erfarenheter bjuder SKR in verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner till två webbseminarier om krisens olika faser och de krav som ställs på verksamheten i egenskap av arbetsgivare.

Det första seminariet anordnas 21 oktober med fokus på hur stöd kan ges till chefer och medarbetare. Forskare och experter från olika sektorer delar med sig av sin kunskap och kommuner och regioner kommer att berätta om goda exempel på hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Webbseminarium 21 oktober: Hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Det andra seminariet anordnas 10 november och fokuserar mer på begreppet samvetsstress som medarbetare kan uppleva. Forskare kommer att beskriva begreppet mer ingående samt vad som är viktigt att tänka på när en medarbetare upplever samvetsstress. Dessutom kommer exempel från skola, vård och omsorg att berätta om hur man kan arbeta för att hantera samvetsstress på arbetsplatsen.

Webbseminarium 10 november: Samvetsstress - hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?

Seminarierna är helt kostnadsfria så anmäl er redan idag och sprid gärna information om seminariet vidare till alla chefer och HR-experter i din verksamhet.

// Inlägget är samförfattat av Caroline Olsson, avdelningschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik och Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, avdelningen för vård och omsorg.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  Prenumeration