Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Redan små marginaler har blivit ännu mindre. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar. Annars väntar skattehöjningar och risk för försämrad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Ekonomirapporten våren 2019

Fler behöver välfärdstjänster

Den ekonomiska prognosen är långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar. Sett ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det framför allt den demografiska utvecklingen som ger regioner, och även kommuner, huvudbry. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Det ställer stora krav på kommuner och regioner att de tillgängliga resurser som finns används på ett effektivare sätt, främst med hjälp av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Kommuner och regioner kommer förstås fortsätta att nyrekrytera, men det gäller att tänka nytt även där.

När fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som färre finns att rekrytera till välfärden, är en förändring av hur vi arbetar och hur arbetet organiseras en absolut nödvändighet. Det ställer såklart stora krav på såväl arbetsgivare och chefer som medarbetare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Samarbete nyckel till framgångsrik förändring

Samtidigt som Ekonomirapporten målar i en del dystra färger, finns det förstås också stora möjligheter framöver. Vi blir fler barn och unga i Sverige, vilket är bra för framtiden. Vi kommer också utveckla många nya sätt att arbeta, som gör både arbetsmiljö och välfärdskvalitet bättre. Och i grunden är ju ökade behov av vård, omsorg och utbildning något positivt. Vi lever längre, kan bota fler sjukdomar och utbildar oss mer.

Samarbete är nyckeln framåt. Olika yrkesgrupper kommer att behöva samarbeta mer och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att deras kompetens kommer till sin rätt. Exempelvis inom vården och omsorgen kan sjuksköterskor och undersköterskor avlastas av andra yrkesgrupper när det gäller att beställa måltider, transportera patienter eller lämna in prover. Då kan sjuksköterskor och undersköterskor kan lägga mer av sin arbetstid och kompetens på det som gör störst nytta – att möta och vårda patienter och brukare.

Vägen framåt går genom samverkan och dialog kring hur verksamheten kan förändras, förnyas, förbättras utifrån de förutsättningar som kommer att råda. Det är en dialog som behöver ske mellan staten och kommunsektor, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer och mellan arbetsgivare och medarbetare. Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration