Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.

SKL:s senaste ekonomirapport är tydlig: Ekonomin försämrades i 16 av 20 regioner förra året. Redan små marginaler har blivit ännu mindre. Nu krävs bromsad kostnadsutveckling och betydande effektiviseringar. Annars väntar skattehöjningar och risk för försämrad kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

Ekonomirapporten våren 2019

Fler behöver välfärdstjänster

Den ekonomiska prognosen är långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar. Sett ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det framför allt den demografiska utvecklingen som ger regioner, och även kommuner, huvudbry. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent.

Det ställer stora krav på kommuner och regioner att de tillgängliga resurser som finns används på ett effektivare sätt, främst med hjälp av tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Kommuner och regioner kommer förstås fortsätta att nyrekrytera, men det gäller att tänka nytt även där.

När fler behöver välfärdstjänster, samtidigt som färre finns att rekrytera till välfärden, är en förändring av hur vi arbetar och hur arbetet organiseras en absolut nödvändighet. Det ställer såklart stora krav på såväl arbetsgivare och chefer som medarbetare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Samarbete nyckel till framgångsrik förändring

Samtidigt som Ekonomirapporten målar i en del dystra färger, finns det förstås också stora möjligheter framöver. Vi blir fler barn och unga i Sverige, vilket är bra för framtiden. Vi kommer också utveckla många nya sätt att arbeta, som gör både arbetsmiljö och välfärdskvalitet bättre. Och i grunden är ju ökade behov av vård, omsorg och utbildning något positivt. Vi lever längre, kan bota fler sjukdomar och utbildar oss mer.

Samarbete är nyckeln framåt. Olika yrkesgrupper kommer att behöva samarbeta mer och fördela arbetsuppgifter på ett sätt som gör att deras kompetens kommer till sin rätt. Exempelvis inom vården och omsorgen kan sjuksköterskor och undersköterskor avlastas av andra yrkesgrupper när det gäller att beställa måltider, transportera patienter eller lämna in prover. Då kan sjuksköterskor och undersköterskor kan lägga mer av sin arbetstid och kompetens på det som gör störst nytta – att möta och vårda patienter och brukare.

Vägen framåt går genom samverkan och dialog kring hur verksamheten kan förändras, förnyas, förbättras utifrån de förutsättningar som kommer att råda. Det är en dialog som behöver ske mellan staten och kommunsektor, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer och mellan arbetsgivare och medarbetare. Samarbete är en viktig nyckel för att kommuner och regioner ska klara välfärdsuppdraget de kommande åren.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer

  Prenumeration