Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare

Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.

SKR har under det senaste året tillsammans med de andra större arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett förtydligat läkarintyg för sjuklöneperioden. Bakgrunden är att arbetsgivarna inte alltid får den information som krävs, tidigt i sjukfallen eller när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under längre tid. Behovet av tillräcklig information i läkarintyget har ställts på sin spets sedan lagen om skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete vid dag 30 i sjukfallet trädde i kraft under 2018.

Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information

Den nya lagen om koordineringsinsatser innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet för sjukskrivna patienter. Redan idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården där sjukskrivning förekommer. Det individuella stödet innebär att patienten ska få hjälp genom till exempel motiverande samtal, stöd i kontakten med interna och externa aktörer, som till exempel arbetsgivare.

Arbetsgivaren får relevant information

Tyvärr finns det flera exempel på där hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har haft svårt att nå varandra, vilket i värsta fall kan fördröja återgången i arbete för arbetstagaren. Den nya lagen innebär en lagstadgad skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, vilken kan vara en kanal in till hälso- och sjukvården för arbetsgivaren, och som även ger en avlastning för läkaren.

Under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukfallet, är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren ska, utifrån ett läkarintyg, kunna bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det är även ett krav för rätt att vara frånvarande vid sjukdom. För att kunna göra den bedömningen behöver arbetsgivaren relevant information. Det nya intyget är kortfattat, men innehåller de frågor som arbetsgivaren behöver svar på för att betala sjuklön, bevilja ledighet och även ta ställning till om det finns behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

Förutsättningar för tidiga insatser

I princip alla inblandade i sjukskrivningsprocessen är eniga om att man med tidiga insatser i sjukfallen ofta kan undvika att sjukfallen blir långa. Tidiga insatser kräver att vården och arbetsgivaren i rimlig tid kan nå varandra för att vid behov starta en dialog, eftersom Försäkringskassan inte är aktiv förrän senare i sjukfallet. Med kontakt mellan rehabiliteringskoordinator, arbetstagare och arbetsgivare kan insatser för sjukskrivna patienter planeras tidigt, och på så vis ökar chanserna för en smidigare återgång i arbete för arbetstagaren.

De flesta sjukfall avslutas redan inom sjuklöneperioden. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att korta sjukfall kan vara återkommande eller början på ett långt sjukfall, och då kan informationen i läkarintyget ha stor betydelse för arbetsgivaren. Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden ger arbetsgivaren svar på de frågor som behöver besvaras tidigt i sjukfallet. Vi hoppas även att med tydlig och tillräcklig information i läkarintyget så kan samverkansklimatet mellan vården och arbetsgivaren stärkas.

Sammantaget är utsikterna för en ökad kommunikation och samverkan mellan vården och arbetsgivaren nu avsevärt ljusare. Min förhoppning är att intyget kommer till användning ute i regionerna, och på så sätt kan kompletteringar och återbesök kanske undvikas. Intyget och, vid behov, kontakt med vårdens rehabiliteringskoordinator är två verktyg som hjälper arbetsgivare när det gäller den gemensamma utmaningen att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer

  Prenumeration