Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare

Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.

SKR har under det senaste året tillsammans med de andra större arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett förtydligat läkarintyg för sjuklöneperioden. Bakgrunden är att arbetsgivarna inte alltid får den information som krävs, tidigt i sjukfallen eller när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under längre tid. Behovet av tillräcklig information i läkarintyget har ställts på sin spets sedan lagen om skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete vid dag 30 i sjukfallet trädde i kraft under 2018.

Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information

Den nya lagen om koordineringsinsatser innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet för sjukskrivna patienter. Redan idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården där sjukskrivning förekommer. Det individuella stödet innebär att patienten ska få hjälp genom till exempel motiverande samtal, stöd i kontakten med interna och externa aktörer, som till exempel arbetsgivare.

Arbetsgivaren får relevant information

Tyvärr finns det flera exempel på där hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har haft svårt att nå varandra, vilket i värsta fall kan fördröja återgången i arbete för arbetstagaren. Den nya lagen innebär en lagstadgad skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, vilken kan vara en kanal in till hälso- och sjukvården för arbetsgivaren, och som även ger en avlastning för läkaren.

Under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukfallet, är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren ska, utifrån ett läkarintyg, kunna bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det är även ett krav för rätt att vara frånvarande vid sjukdom. För att kunna göra den bedömningen behöver arbetsgivaren relevant information. Det nya intyget är kortfattat, men innehåller de frågor som arbetsgivaren behöver svar på för att betala sjuklön, bevilja ledighet och även ta ställning till om det finns behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

Förutsättningar för tidiga insatser

I princip alla inblandade i sjukskrivningsprocessen är eniga om att man med tidiga insatser i sjukfallen ofta kan undvika att sjukfallen blir långa. Tidiga insatser kräver att vården och arbetsgivaren i rimlig tid kan nå varandra för att vid behov starta en dialog, eftersom Försäkringskassan inte är aktiv förrän senare i sjukfallet. Med kontakt mellan rehabiliteringskoordinator, arbetstagare och arbetsgivare kan insatser för sjukskrivna patienter planeras tidigt, och på så vis ökar chanserna för en smidigare återgång i arbete för arbetstagaren.

De flesta sjukfall avslutas redan inom sjuklöneperioden. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att korta sjukfall kan vara återkommande eller början på ett långt sjukfall, och då kan informationen i läkarintyget ha stor betydelse för arbetsgivaren. Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden ger arbetsgivaren svar på de frågor som behöver besvaras tidigt i sjukfallet. Vi hoppas även att med tydlig och tillräcklig information i läkarintyget så kan samverkansklimatet mellan vården och arbetsgivaren stärkas.

Sammantaget är utsikterna för en ökad kommunikation och samverkan mellan vården och arbetsgivaren nu avsevärt ljusare. Min förhoppning är att intyget kommer till användning ute i regionerna, och på så sätt kan kompletteringar och återbesök kanske undvikas. Intyget och, vid behov, kontakt med vårdens rehabiliteringskoordinator är två verktyg som hjälper arbetsgivare när det gäller den gemensamma utmaningen att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration