Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare

Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.

SKR har under det senaste året tillsammans med de andra större arbetsgivarorganisationerna, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, tagit fram ett förtydligat läkarintyg för sjuklöneperioden. Bakgrunden är att arbetsgivarna inte alltid får den information som krävs, tidigt i sjukfallen eller när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under längre tid. Behovet av tillräcklig information i läkarintyget har ställts på sin spets sedan lagen om skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete vid dag 30 i sjukfallet trädde i kraft under 2018.

Nytt läkarintyg för sjuklöneperioden ger tydligare information

Den nya lagen om koordineringsinsatser innebär en skyldighet för regionerna att erbjuda individuellt stöd för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet för sjukskrivna patienter. Redan idag finns rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården där sjukskrivning förekommer. Det individuella stödet innebär att patienten ska få hjälp genom till exempel motiverande samtal, stöd i kontakten med interna och externa aktörer, som till exempel arbetsgivare.

Arbetsgivaren får relevant information

Tyvärr finns det flera exempel på där hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har haft svårt att nå varandra, vilket i värsta fall kan fördröja återgången i arbete för arbetstagaren. Den nya lagen innebär en lagstadgad skyldighet att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, vilken kan vara en kanal in till hälso- och sjukvården för arbetsgivaren, och som även ger en avlastning för läkaren.

Under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukfallet, är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren ska, utifrån ett läkarintyg, kunna bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det är även ett krav för rätt att vara frånvarande vid sjukdom. För att kunna göra den bedömningen behöver arbetsgivaren relevant information. Det nya intyget är kortfattat, men innehåller de frågor som arbetsgivaren behöver svar på för att betala sjuklön, bevilja ledighet och även ta ställning till om det finns behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

Förutsättningar för tidiga insatser

I princip alla inblandade i sjukskrivningsprocessen är eniga om att man med tidiga insatser i sjukfallen ofta kan undvika att sjukfallen blir långa. Tidiga insatser kräver att vården och arbetsgivaren i rimlig tid kan nå varandra för att vid behov starta en dialog, eftersom Försäkringskassan inte är aktiv förrän senare i sjukfallet. Med kontakt mellan rehabiliteringskoordinator, arbetstagare och arbetsgivare kan insatser för sjukskrivna patienter planeras tidigt, och på så vis ökar chanserna för en smidigare återgång i arbete för arbetstagaren.

De flesta sjukfall avslutas redan inom sjuklöneperioden. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att korta sjukfall kan vara återkommande eller början på ett långt sjukfall, och då kan informationen i läkarintyget ha stor betydelse för arbetsgivaren. Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden ger arbetsgivaren svar på de frågor som behöver besvaras tidigt i sjukfallet. Vi hoppas även att med tydlig och tillräcklig information i läkarintyget så kan samverkansklimatet mellan vården och arbetsgivaren stärkas.

Sammantaget är utsikterna för en ökad kommunikation och samverkan mellan vården och arbetsgivaren nu avsevärt ljusare. Min förhoppning är att intyget kommer till användning ute i regionerna, och på så sätt kan kompletteringar och återbesök kanske undvikas. Intyget och, vid behov, kontakt med vårdens rehabiliteringskoordinator är två verktyg som hjälper arbetsgivare när det gäller den gemensamma utmaningen att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer
  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer

  Prenumeration