Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.

Studien bygger på enkäter som socialsekreterare och deras chefer svarat på i samband med att man genomfört arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatsen. Studien visar att på de ställen där inspektionerna har fullföljts, har arbetsmiljön förbättras. En förklaring kan vara att uppmärksamheten gör att engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökar.

Nyhet från Arbetsmiljöverket: Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

Studie om organisatoriska villkor

I en studie som just nu genomförs vid Högskolan i Gävle, har man valt att undersöka socialsekreterares arbetsvillkor och välmående år 2003, 2014 samt 2018. När resultaten från 2018 hade samlats in, kunde man se att på senare år har arbetsvillkoren förbättrats och att andelen som upplever att de har för mycket att göra hade sänkts avsevärt.

Nu ska vi inte dra alltför stora slutsatser då det endast är preliminära resultat men tendensen visar att vi är på rätt väg. Jag ser fram emot att läsa slutrapporten när forskningsprojektet är avslutat.

Nyhet från Suntarbetsliv: Socialtjänsten kryar på sig

Bra blir bättre – men når det ut?

Det här förbättringarna är väldigt glädjande och jag tycker att det är synd att den här typen av nyheter har svårt att få plats i dagens mediedramaturgi som till stor del bygger på att händelser är antingen succé eller katastrof. Det finns sällan plats för långsiktiga förbättringar av detta slag. Men det är ju så förbättringsarbete oftast ser ut – små steg under en längre tid.

Många har en bild av att arbetsmiljön blivit allt sämre i kommuner och regioner. I rapporten "Arbetsmiljön i kommuner och regioner" kan vi i själva verket se andelen som upplever sig ha en hög arbetsbelastning, ett psykiskt påfrestande arbete eller blivit utsatt hot och våld i arbetet har legat oförändrat och till och med minskat under de senaste femton åren. Vilket så klart inte innebär att vi ska tappa engagemanget för att fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Min slutsats är att förändringar i arbetsmiljön handlar ofta om långsiktiga processer. Det är genom konsekvent och uthålligt arbete som vi gemensamt kan skapa en bra arbetsmiljö. Nyckelordet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är just att det sker systematiskt, det är inget som man kan plocka fram och lägga undan vid valda tillfällen. Därför ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas långsiktigt och inte som ett kortlivat projekt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  Prenumeration