Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.

Studien bygger på enkäter som socialsekreterare och deras chefer svarat på i samband med att man genomfört arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatsen. Studien visar att på de ställen där inspektionerna har fullföljts, har arbetsmiljön förbättras. En förklaring kan vara att uppmärksamheten gör att engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökar.

Nyhet från Arbetsmiljöverket: Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

Studie om organisatoriska villkor

I en studie som just nu genomförs vid Högskolan i Gävle, har man valt att undersöka socialsekreterares arbetsvillkor och välmående år 2003, 2014 samt 2018. När resultaten från 2018 hade samlats in, kunde man se att på senare år har arbetsvillkoren förbättrats och att andelen som upplever att de har för mycket att göra hade sänkts avsevärt.

Nu ska vi inte dra alltför stora slutsatser då det endast är preliminära resultat men tendensen visar att vi är på rätt väg. Jag ser fram emot att läsa slutrapporten när forskningsprojektet är avslutat.

Nyhet från Suntarbetsliv: Socialtjänsten kryar på sig

Bra blir bättre – men når det ut?

Det här förbättringarna är väldigt glädjande och jag tycker att det är synd att den här typen av nyheter har svårt att få plats i dagens mediedramaturgi som till stor del bygger på att händelser är antingen succé eller katastrof. Det finns sällan plats för långsiktiga förbättringar av detta slag. Men det är ju så förbättringsarbete oftast ser ut – små steg under en längre tid.

Många har en bild av att arbetsmiljön blivit allt sämre i kommuner och regioner. I rapporten "Arbetsmiljön i kommuner och regioner" kan vi i själva verket se andelen som upplever sig ha en hög arbetsbelastning, ett psykiskt påfrestande arbete eller blivit utsatt hot och våld i arbetet har legat oförändrat och till och med minskat under de senaste femton åren. Vilket så klart inte innebär att vi ska tappa engagemanget för att fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Min slutsats är att förändringar i arbetsmiljön handlar ofta om långsiktiga processer. Det är genom konsekvent och uthålligt arbete som vi gemensamt kan skapa en bra arbetsmiljö. Nyckelordet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är just att det sker systematiskt, det är inget som man kan plocka fram och lägga undan vid valda tillfällen. Därför ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas långsiktigt och inte som ett kortlivat projekt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration