Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.

Studien bygger på enkäter som socialsekreterare och deras chefer svarat på i samband med att man genomfört arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatsen. Studien visar att på de ställen där inspektionerna har fullföljts, har arbetsmiljön förbättras. En förklaring kan vara att uppmärksamheten gör att engagemanget för arbetsmiljöarbetet ökar.

Nyhet från Arbetsmiljöverket: Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

Studie om organisatoriska villkor

I en studie som just nu genomförs vid Högskolan i Gävle, har man valt att undersöka socialsekreterares arbetsvillkor och välmående år 2003, 2014 samt 2018. När resultaten från 2018 hade samlats in, kunde man se att på senare år har arbetsvillkoren förbättrats och att andelen som upplever att de har för mycket att göra hade sänkts avsevärt.

Nu ska vi inte dra alltför stora slutsatser då det endast är preliminära resultat men tendensen visar att vi är på rätt väg. Jag ser fram emot att läsa slutrapporten när forskningsprojektet är avslutat.

Nyhet från Suntarbetsliv: Socialtjänsten kryar på sig

Bra blir bättre – men når det ut?

Det här förbättringarna är väldigt glädjande och jag tycker att det är synd att den här typen av nyheter har svårt att få plats i dagens mediedramaturgi som till stor del bygger på att händelser är antingen succé eller katastrof. Det finns sällan plats för långsiktiga förbättringar av detta slag. Men det är ju så förbättringsarbete oftast ser ut – små steg under en längre tid.

Många har en bild av att arbetsmiljön blivit allt sämre i kommuner och regioner. I rapporten "Arbetsmiljön i kommuner och regioner" kan vi i själva verket se andelen som upplever sig ha en hög arbetsbelastning, ett psykiskt påfrestande arbete eller blivit utsatt hot och våld i arbetet har legat oförändrat och till och med minskat under de senaste femton åren. Vilket så klart inte innebär att vi ska tappa engagemanget för att fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Min slutsats är att förändringar i arbetsmiljön handlar ofta om långsiktiga processer. Det är genom konsekvent och uthålligt arbete som vi gemensamt kan skapa en bra arbetsmiljö. Nyckelordet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är just att det sker systematiskt, det är inget som man kan plocka fram och lägga undan vid valda tillfällen. Därför ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas långsiktigt och inte som ett kortlivat projekt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer

  Prenumeration