Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona

Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.

Första linjens chefer, de som arbetar närmast medarbetare på arbetsplatserna, har de senaste månaderna arbetat hårt för att minska smittspridningen, se till att medarbetare har en säker arbetsmiljö och på olika sätt arbetat med att förstärka bemanningen. Flera initiativ har tagits både lokalt som nationellt i syfte att underlätta för verksamheterna att upprätthålla kvaliteten. Cheferna har en avgörande roll i att omsätta de här initiativen i praktiken.

Den senaste tiden har flera organisationer uppmärksammat situationen för cheferna och menar att många upplever en hög press. Bilden av en tuff situation bekräftas också av arbetsgivarna. Samtidigt skiljer sig situationen både över landet och mellan verksamheter. Gemensamt är vikten av att ge cheferna det stöd de behöver.

Stärkta strukturer för chefer i välfärden

Att stärka strukturerna kring äldreomsorgens chefer behöver ske nu, både i det akuta läget och på lång sikt. Andra förvaltningar och funktioner har en mycket viktig uppgift att avlasta och arbeta på nya sätt. Suntarbetslivs webbplats "Arbetsmiljöarbete i tider av corona" är framtagen med ambitionen att trots en pressad situation underlätta det angelägna arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö i tider av corona, Suntarbetsliv

Hållbar situation över tid

Chefernas situation behöver också bli hållbar över tid. Vi vet att chefernas arbetssituation har stor påverkan på medarbetarnas arbetssituation. Det är angeläget att den övergripande ledningsnivån åtar sig uppdraget att säkra hållbara villkor för chefer och det finns ingen anledning att vänta.

Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet är en resurs i arbetet för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå hur det ser ut i den egna organisationen och hur arbetet kan drivas framåt.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Nödvändigt med vila och återhämtning

Efter en tuff vår är det nödvändigt att såväl medarbetare som chefer garanteras vila och återhämtning. SKR och Sobona tecknade nyligen en central överenskommelse med OFR Allmän kommunal verksamhet om hantering av semester under 2020. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att arbetstagare ska få sin huvudsemester under 2020 och att den planeras på ett ordnat sätt.

Semesteröverenskommelse klar med AKV

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration