Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell

I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!

Yrkes-VM, eller WorldSkills, som det officiellt kallas är en av världens största tävlingar. Över 1 300 ungdomar från 68 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar.

Men hur går det egentligen till att tävla i vård- och omsorg kan en undra? Jo, under tre dagar får de tävlande genomföra olika scenarion med statister som agerar patienter och anhöriga. Under momenten får de visa upp hela sin kapacitet och kunnande som undersköterska, inte bara inom sjukvård och omvårdnad utan också hur man bemöter en patient/brukare och anhöriga. Kort sagt, alla delar som utgör grunden för en god vård och omsorg. Dessutom sker allt detta på engelska och med publik!

SKL står tillsammans med Kommunal och Vårdföretagarna bakom och sponsrar med hjälp av Vård- och omsorgcollege yrkestävlingarna i vård- och omsorg, först regionala deltävlingar som sker ute på olika skolor och sedan SM där vinnaren får bli en del i yrkeslandslaget och tävla för Sverige i VM. Med vårt stöttande vill vi visa upp vad det faktiskt innebär att arbeta som undersköterska och skapa intresse för yrket.

Ökad synlighet

Jonnas deltagande och goda insats får mig att tänka tillbaka på den rapport som vi släppte i måndags om ungdomars intresse för välfärdsjobben. Ett av de råd som de unga gav i studien, var att man efterfrågade en ökad synlighet över de jobb som finns vår sektor. Här måste vi som arbetsgivare bli bättre på att berätta om och visa upp vår sektor.

Jag tycker att Jonnas framgångar är ett utmärkt exempel på att visa upp den bredd som välfärdens undersköterskor besitter. Hur varje vårdsituation är unik och måste hanteras utifrån varje individs specifika behov. Att arbeta som undersköterska är verkligen att ha ett av Sveriges viktigaste jobb.

För att hjälpa till med att sprida information om hur det är att arbeta som undersköterska, vill jag påminna om det rekryteringsmaterial som vi har tagit fram. Liknande material finns även framtaget för sjuksköterskeyrket.

Rekryteringsmaterial undersköterskor

Till sist, återigen ett stort grattis till Jonna!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration