Bilden av stress behöver nyanseras

Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.

Stressrelaterade problem är vanliga och både forskare och debattörer talar om ett ökande samhällstempo. Vår rapport ”Arbetsmiljön inom kommuner och regioner” visar att en större andel medarbetare i kommuner och regioner upplever sitt arbete psykiskt påfrestande men den övergripande tendensen sedan nästan två årtionden är ändå inte ökande. I arbetslivet har frågan engagerat genom att Arbetsmiljöverket tagit fram föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Rapport om arbetsmiljön inom kommuner och regioner

Problematisk bild

Den bild som målas upp i media är dock långt ifrån oproblematisk. Flera forskare har höjt ett varnande fingrar för att själva oron och ängslan för stress ökar problemen. Forskare från Stressforskningsinstitutet har beskrivit hur medias larmrapporter kan förvärra problemen genom att skapa hälsoångest och en rädsla för stress.

Professorer vill nyansera bilden av stress - nyhet från Stressforskningsinstitutet

Föreläsning om stress, hälsa och arbetsmiljö

Det är nästan omöjligt att särskilja den arbetsrelaterade stressen från resten av tillvaron. Om vi är belastade hemma, på jobbet och dessutom har svårt att göra det vi vet är viktigt för hälsan, som regelbunden motion, ökar riskerna påtagligt att vi drabbas av ohälsa.

Denna föreläsning med professor Hugo Westerlund från Stressforskningsinstitutet nyanserar bilden av stress samtidigt som det understryker vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag tycker att den innehåller en rad intressanta slutsatser och är väl värd att titta på.

Vi behöver en balanserad och saklig information och parterna inom kommuner och regioner har genom Suntarbetsliv tagit fram olika hjälpmedel för. Verktyg som OSA-kollen, OSA-kompassen och OSA-utbildningen hjälper oss att förebygga stressrelaterade arbetsmiljörisker. Som arbetsgivare ska vi leva upp till vårt ansvar att förebygga stressrelaterade risker med ett systematiskt arbetsmiljöarbete!

OSA-kollen

OSA-kompassen

OSA-utbildningen

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration