Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag

Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.

Regeringen och Finansinspektionen har under de senaste två åren lagt fram förslag till regleringar och riktlinjer som skulle innebära genomgripande förändringar för svenska tjänstepensionsföretag. Framför allt riskerade förslagen att 1,2 miljoner offentliganställda skulle få en kraftigt försämrad tjänstepension.

Det har varit minst sagt förvånande att regeringen försökt driva igenom förslag som slår hårt mot tjänstepensionsföretagen och därmed de pensionärer som i framtiden behöver lita ännu mer till en stabil tjänstepension. Regeringens förslag var helt enkelt riktigt usla för anställda i kommuner och regioner.

Vårt gemensamma påverkansarbete har gett konkreta resultat

SKL och de fackliga organisationerna i kommun- och regionsektorn har sedan maj 2017 försökt påverka den föreslagna lagstiftningen och därefter också föreskrifter och tillägg till föreskrifter. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom den privata sektorn har drivit samma sak. Vi har uttryckt våra farhågor i flera remissyttranden, debattartiklar, blogginlägg samt i olika uppvaktningar av både regeringen och Finansinspektionen.

Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare

Det är glädjande att vårt gemensamma arbete har gett resultat. Riksdagen anser regeringen behöver lägga mer kraft på att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samt ett fullgott skydd för pensionärer. Rent konkret riktar riksdagen fyra uppmaningar till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar. De fyra förslagen har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från samtliga riksdagspartier, vilket betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på något regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Vad innebär då det här? När det gäller solvens och kapitalkrav så ser riksdagen att det är viktigt att kapitalkraven får rätt effekt och inte sänker framtida pensionsutbetalningar genom alltför snäva investeringsregler. Den nya regleringen måste alltid utgå från de långsiktiga investeringsperspektiv som kännetecknar kollektivavtalad tjänstepension.

När det gäller informationsdelen menar riksdagen att den nuvarande ordningen, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för lämnandet av information till företag och enskilda, inte ska förändras i den nya regleringen. Den avtalsfrihet som finns för arbetsmarknadens parter på tjänstepensionsområdet ska inte röras.

Regeringen behöver värna partsmodellen och enskildas tjänstepension

Regeringens nya förslag behöver ha en balanserad helhetsbild där man värnar den svenska partsmodellen och en balans mellan ekonomisk stabilitet, konsumentskydd och utfall i pension för sektorns anställda. Tjänstepension och tillhörande försäkringar är förmåner som arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare och bör därför även fortsättningsvis hanteras av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal.

För SKL och facken är det nu viktigt att vi fortsätter bevaka frågan och ser till att regeringens nya förslag följer riksdagens beslut om förändringar. Då kommer vi som parter även fortsättningsvis ha förutsättningar att träffa så gynnsamma avtal som möjligt för arbetsgivare och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration