Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag

Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.

Regeringen och Finansinspektionen har under de senaste två åren lagt fram förslag till regleringar och riktlinjer som skulle innebära genomgripande förändringar för svenska tjänstepensionsföretag. Framför allt riskerade förslagen att 1,2 miljoner offentliganställda skulle få en kraftigt försämrad tjänstepension.

Det har varit minst sagt förvånande att regeringen försökt driva igenom förslag som slår hårt mot tjänstepensionsföretagen och därmed de pensionärer som i framtiden behöver lita ännu mer till en stabil tjänstepension. Regeringens förslag var helt enkelt riktigt usla för anställda i kommuner och regioner.

Vårt gemensamma påverkansarbete har gett konkreta resultat

SKL och de fackliga organisationerna i kommun- och regionsektorn har sedan maj 2017 försökt påverka den föreslagna lagstiftningen och därefter också föreskrifter och tillägg till föreskrifter. Arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom den privata sektorn har drivit samma sak. Vi har uttryckt våra farhågor i flera remissyttranden, debattartiklar, blogginlägg samt i olika uppvaktningar av både regeringen och Finansinspektionen.

Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare

Det är glädjande att vårt gemensamma arbete har gett resultat. Riksdagen anser regeringen behöver lägga mer kraft på att säkra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samt ett fullgott skydd för pensionärer. Rent konkret riktar riksdagen fyra uppmaningar till regeringen om att skyndsamt ta fram förslag till ändringar i reglerna som gäller solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar. De fyra förslagen har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från samtliga riksdagspartier, vilket betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på något regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Vad innebär då det här? När det gäller solvens och kapitalkrav så ser riksdagen att det är viktigt att kapitalkraven får rätt effekt och inte sänker framtida pensionsutbetalningar genom alltför snäva investeringsregler. Den nya regleringen måste alltid utgå från de långsiktiga investeringsperspektiv som kännetecknar kollektivavtalad tjänstepension.

När det gäller informationsdelen menar riksdagen att den nuvarande ordningen, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för lämnandet av information till företag och enskilda, inte ska förändras i den nya regleringen. Den avtalsfrihet som finns för arbetsmarknadens parter på tjänstepensionsområdet ska inte röras.

Regeringen behöver värna partsmodellen och enskildas tjänstepension

Regeringens nya förslag behöver ha en balanserad helhetsbild där man värnar den svenska partsmodellen och en balans mellan ekonomisk stabilitet, konsumentskydd och utfall i pension för sektorns anställda. Tjänstepension och tillhörande försäkringar är förmåner som arbetsgivare erbjuder sina arbetstagare och bör därför även fortsättningsvis hanteras av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal.

För SKL och facken är det nu viktigt att vi fortsätter bevaka frågan och ser till att regeringens nya förslag följer riksdagens beslut om förändringar. Då kommer vi som parter även fortsättningsvis ha förutsättningar att träffa så gynnsamma avtal som möjligt för arbetsgivare och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration