Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren

Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.

I dag kom vi överens med samtliga berörda motparter – Kommunal, Läkarförbundet och Allmän Kommunal Verksamhet – om att skjuta upp avtalsrörelsen i kommuner och regioner till i höst. De befintliga avtalen förlängs till den 31 oktober och avtalsförhandlingarna återupptas efter sommaren.

Medarbetarna i välfärden har samhällsviktiga jobb i vanliga fall, när vardagen är just vardag. Sjukvård, äldreomsorg och annan viktig samhällsservice måste fungera varje dag för att medborgarna ska kunna vara trygga och säkra. När vardagen snabbt förändras och slås i spillror, som nu när coronaviruset vuxit ut till en pandemi, ställs välfärdsuppdraget på sin spets.

Viktigt att säkra personalförsörjningen och medarbetarnas arbetsmiljö

Vi som är arbetsgivare och fack i kommun och regionsektorn lägger nu vår gemensamma kraft på att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna i välfärden och en god vård och omsorg för patienter och brukare. Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi daglig kontakt med regering och myndigheter för att på olika sätt underlätta möjligheterna för medarbetarna i vården och omsorgen att bekämpa coronaviruset på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi försöker också genom olika överenskommelser göra tillfälliga undantag från olika bestämmelser i kollektivavtalen för att underlätta att hindra smittspridning, exempelvis undantag från överläggningsskyldigheten i samband med avstängning på grund av smitta.

Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse

Vi har även fått regeringen att skrota kravet på sjukintyg för att avlasta vården så att fokus kan ligga på att vårda sjuka. Nu vill vi att regeringen också stärker företagshälsovårdens uppdrag så att de kan stödja verksamheter i att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, bland annat genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker.

Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Fokus på att vårda sjuka och på att rädda liv

Sverige gör nu allt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Bedömningen från Folkhälsomyndigheten är att trycket på samhället, och på vården och äldreomsorgen i synnerhet, kommer att öka ytterligare under de närmaste veckorna. Medarbetarna i välfärden måste då ha bästa möjliga förutsättningar för att klara omsorgen om barn och äldre, för att vårda sjuka och för att rädda liv. Sett i det ljuset var vårt gemensamma beslut om att skjuta upp avtalsförhandlingarna naturligt och nödvändigt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration