Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren

Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.

I dag kom vi överens med samtliga berörda motparter – Kommunal, Läkarförbundet och Allmän Kommunal Verksamhet – om att skjuta upp avtalsrörelsen i kommuner och regioner till i höst. De befintliga avtalen förlängs till den 31 oktober och avtalsförhandlingarna återupptas efter sommaren.

Medarbetarna i välfärden har samhällsviktiga jobb i vanliga fall, när vardagen är just vardag. Sjukvård, äldreomsorg och annan viktig samhällsservice måste fungera varje dag för att medborgarna ska kunna vara trygga och säkra. När vardagen snabbt förändras och slås i spillror, som nu när coronaviruset vuxit ut till en pandemi, ställs välfärdsuppdraget på sin spets.

Viktigt att säkra personalförsörjningen och medarbetarnas arbetsmiljö

Vi som är arbetsgivare och fack i kommun och regionsektorn lägger nu vår gemensamma kraft på att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna i välfärden och en god vård och omsorg för patienter och brukare. Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi daglig kontakt med regering och myndigheter för att på olika sätt underlätta möjligheterna för medarbetarna i vården och omsorgen att bekämpa coronaviruset på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi försöker också genom olika överenskommelser göra tillfälliga undantag från olika bestämmelser i kollektivavtalen för att underlätta att hindra smittspridning, exempelvis undantag från överläggningsskyldigheten i samband med avstängning på grund av smitta.

Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse

Vi har även fått regeringen att skrota kravet på sjukintyg för att avlasta vården så att fokus kan ligga på att vårda sjuka. Nu vill vi att regeringen också stärker företagshälsovårdens uppdrag så att de kan stödja verksamheter i att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, bland annat genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker.

Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Fokus på att vårda sjuka och på att rädda liv

Sverige gör nu allt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Bedömningen från Folkhälsomyndigheten är att trycket på samhället, och på vården och äldreomsorgen i synnerhet, kommer att öka ytterligare under de närmaste veckorna. Medarbetarna i välfärden måste då ha bästa möjliga förutsättningar för att klara omsorgen om barn och äldre, för att vårda sjuka och för att rädda liv. Sett i det ljuset var vårt gemensamma beslut om att skjuta upp avtalsförhandlingarna naturligt och nödvändigt.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration