Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken

Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.

Coronapandemin medförde att många verksamheter inom kommuner och regioner snabbt fick ställa om under våren. De planerade avtalsförhandlingarna för omkring 650 000 medarbetare sköts upp till hösten och de befintliga avtalen förlängdes till den 31 oktober. Redan innan coronapandemin slog till fanns det ett antal utmaningar för välfärden som både vi och de fackliga organisationerna känner väl till, och som behöver tas i beaktande under avtalsförhandlingarna:

 • Stora demografiska förändringar med fler unga och äldre, vilket leder till kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
 • En ökad konkurrens om arbetskraften. Det behöver rekryteras fler medarbetare till sektorn och det finns också behov av omställningsinsatser för redan anställd personal.
 • Det ekonomiska läget i kommuner och regioner är mycket ansträngt, och prognosen framåt ser tyvärr inte ljusare ut.

Den ansträngda ekonomin och lönebildningsmodellen

Coronapandemin har satt ytterligare press på samhällsekonomin. Vissa företag och branscher har tappat enorma intäkter och behöver stöd av staten för att inte gå under. Välfärden har jobbat för högtryck under de senaste månaderna men det innebär också att kostnaderna ökat i samma takt. Regeringen har i höstbudgeten aviserat stora ekonomiska tillskott till välfärden. Det är bra. Samtidigt måste man komma ihåg att det handlar om tillfälliga pengar som i huvudsak kommer att gå till krisstöd och kompetenshöjande insatser.

Ekonomin i kommuner och regioner är tyvärr rejält ansträngd. Prognosen för skatteunderlaget 2020 är historiskt låg och SKR bedömer att det kan dröja fram till 2023 innan samhällsekonomin är i balans igen. För att klara av välfärdens finansiering de kommande åren krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Genom att ta ansvar för en ekonomi i balans så tar vi också ansvar för välfärden.

Den lönebildningsmodell som vi har haft på svensk arbetsmarknad sedan slutet på 90-talet och som har fungerat väl, kommer att vara viktig även denna avtalsrörelse och det är ett gemensamt ansvar för arbetsmarknadens parter. Den har tjänat Sverige och svensk välfärd väl, samtidigt som den har gett reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 20 åren.

Höga förväntningar och reella begränsningar

Under coronapandemin har många medarbetare i välfärden fått jobba hårt under mycket svåra förutsättningar. Om de fackliga organisationerna och medarbetarna hade höga förväntningar på årets avtalsrörelse redan i vintras, så har de har knappast blivit lägre nu. Vi kan se att frågor som rör arbetstider, arbetsmiljö och lön kommer att bli framträdande i avtalsförhandlingarna.

Jag har förståelse för de högt ställda förväntningarna. Samtidigt går det inte att komma ifrån att såväl kommuners och regioners ansträngda ekonomi som lönebildningsmodellen på arbetsmarknaden är faktorer som vi behöver beakta. Det tror jag att också de fackliga organisationerna har insikt i.

Vi vill ha avtal som stöttar verksamhetsutveckling

Alla dessa faktorer gör avtalsrörelsen till en utmanande balansgång för både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Utmaningen ligger i att navigera fram genom dessa grundläggande förutsättningar och tillsammans förhandla fram konstruktiva lösningar som är hållbara över tid.

Det kommer sannolikt att bli heta diskussioner under avtalsrörelsen. Men det gäller nu att vi och facken, trots våra olika roller, kan förhandla oss fram till ett ansvarsfullt avtal som beaktar den långsiktiga samhällsekonomin, stödjer utvecklingen av välfärdens verksamheter och bidrar till att arbetsgivarna kan behålla och rekrytera personal.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  • Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer

  • Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer

  • Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer

  • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer

  • Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer

  Prenumeration