Avtal 20: Tre nya avtal på plats

Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.

Coronapandemin har påverkat hela vårt samhälle under lång tid. Chefer och medarbetare i välfärden ställdes över en natt inför en kris som gjorde att de snabbt fick ställa om arbetssätt och organisation. Att under de omständigheter som rådde i hela samhället genomföra en avtalsrörelse var egentligen aldrig ett alternativ. Därför beslutade vi i våras tillsammans med fackförbunden i vår sektor att avtalsförhandlingarna skulle skjutas upp till den 31 oktober.

Det har varit tuffa förhandlingar under hösten, men det ska det vara med tanke på de olika roller vi och de fackliga organisationerna har. Det har varit extremt svåra förutsättningar att navigera i, med knepiga ekonomiska förutsättningar, en splittrad arbetsmarknad och inte minst pandemins effekter. Det har varit angeläget att landa avtal så snart som möjligt för att ge så goda förutsättningar som möjligt i medlemmarnas verksamheter.

Frågor och svar om avtalen läggs ut löpande

För SKR och arbetsgivarna i kommuner och regioner var det viktigt att alla de medarbetare som gjort ett enormt arbete under coronapandemin inte skulle förlora på att ha fått avtalen uppskjutna. Lösningarna ser lite olika ut för de olika avtalen, där det blev ett engångsbelopp för avtalet med Kommunal och en löneöversyn från 1 april 2020 när det gäller AKV och Läkarförbundet. Vi fick också igenom en lång avtalsperiod som sträcker sig ända till 31 mars 2024. Den i praktiken fyra år långa avtalsperioden är bra för kommuner och regioner, som nu får gott om tid på sig att långsiktigt planera och utveckla sina verksamheter.

Nu ska avtalen ut i verksamheterna i kommuner och regioner och komma till användning på arbetsplatserna. På vår webbplats finns alla huvudöverenskommelser och vi uppdaterar löpande informationen kring avtalen. De vanligaste frågorna hittills kring avtalen har vi besvarat och vi kommer även här att uppdatera informationen med fler frågor och svar.

Fakta om avtalet med tillhörande frågor och svar med Kommunal

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Det är många som på olika sätt bidragit till att vi kunde teckna de här avtalen. Jag vill rikta ett stort tack till medlemsföreträdarna i kommuner och regioner som snabbt ställt upp med viktig input, till Sobona som vi haft ett mycket bra samarbete med och alla kollegor på SKR som jobbat outtröttligt trots svåra förutsättningar.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  • Sverige behöver fler deltidsbrandmän
   På tisdag 1 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att hylla deltidsbrandmän, uppmärksamma deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.
   Läs mer

  • Dags att lämna över stafettpinnen
   Det har blivit dags för mig att säga hej då. Den 1 september går jag i pension och lämnar då över rollen som chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning till Caroline Olsson. Under de tolv år jag varit på SKR har mycket hänt och jag skulle vilja lyfta några delar som jag tycker varit, och fortfarande är, viktiga och nödvändiga för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta utveckla svensk välfärd.
   Läs mer

  • Metoder för att klara av distansarbete
   Nu börjar många av oss komma tillbaka till arbetet efter en välbehövlig semester. Men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi som kan jobbar vidare på distans för att minska smittspridningen, undvika trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlätta för andra som måste ta sig till arbetet.
   Läs mer

  • Sommarsemestrarna i vården fungerade bättre än förväntat
   Sjukvården har haft en hård belastning under våren och personalen har jobbat under tuffa förhållanden och gjort fantastiska insatser. Inför sommaren fanns en oro inför hur sjukvården skulle klara sommaren vid en ökad smittspridning. Färre fall av covid-19 under juni och juli gjorde att sommaren inte blev lika intensiv som befarat. Men coronapandemin är inte över. Beredskap för ökad smittspridning och hantering av uppskjuten vård gör att hösten blir en utmaning för både chefer och medarbetare.
   Läs mer

  Prenumeration