Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning

Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.

LO-samordningen blev ingen samordning då Kommunal och Pappers valde att hoppa av. Enligt Kommunal beror det på att de vill ha mer än andra i avtalsrörelsen. Det är på sätt och vis ett ställningstagande som förvånar.

Arbetsgivarorganisationer och fack har i centrala avtal under drygt 20 år följt det märke som sätts av parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin. Det är en lönebildningsmodell som fungerat mycket bra med reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 20 åren. Industrins märke är vad vi som parter måste förhålla oss till. Om inte Kommunal kan acceptera det får vi problem i avtalsförhandlingarna.

För några dagar sedan satte facken inom industrin samt de 12 LO-förbund som ändå väljer att gå fram gemensamt en siffra på sitt lönekrav i avtalsrörelsen: 3,0 procent i ett ettårsavtal, och för LO-förbunden en låglönesatsning på minst 783 kronor. Industrins arbetsgivare tycker den nivån är alldeles för hög, och bedömer att 1,5 procent är mer rimligt.

Långa avtalsperioder och en individuell och differentierad lönesättning

Vilken procentsats det slutligen landar på återstår att se. Vi ser de svåra ekonomiska förutsättningar som kommuner och regioner nu har att arbeta med. För SKL är det mycket viktigt att jobba för att få till längre avtalsperiod än ett år. Under de nätverksträffar och avtalskonferenser vi genomfört under november är signalen från våra medlemmar tydlig – de vill ha så långa avtalsperioder som möjligt. Långa avtal ökar förutsättningarna för en långsiktig strategisk planering, att utveckla den lokala lönebildningen samt stärka den viktiga kopplingen mellan verksamhetsmål, budgetprocess och löneprocess.

Kommuner och regioner är också tydliga med att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt, gärna i dialog mellan chef och medarbetare ute på arbetsplatserna. Lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska spegla medarbetares individuella bidrag till verksamhetens resultat, och en differentierad lönesättning möjliggör lönekarriär för de anställda. Lokal lönebildning är en förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna fortsätta satsa på välfärdens kvinnodominerande yrkesgrupper.

Strax innan jul kommer SKL och Sobona att utbyta avtalsbud med de fackliga organisationerna i kommun- och regionsektorn. I januari startar förhandlingarna. Min förhoppning är att det ska finnas nya huvudöverenskommelser på plats innan de nuvarande löper ut i mars och april nästa år. Samtidigt är exakta datum inte det viktigaste. Det som verkligen har betydelse är att våra förhandlingar med facken är konstruktiva och att vi kommer överens om avtal som stöttar verksamhetsutveckling och samtidigt ger medarbetarna bra villkor.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration