Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar

Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.

2020 är ett stort avtalsår för hela arbetsmarknaden. Omkring 500 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda ska förhandlas om. För SKR:s del handlar det om att träffa tre nya centrala avtal om löner och anställningsvillkor, så kallade huvudöverenskommelser, med Kommunal, OFR Allmän kommunal verksamhet och OFR Läkare. Dessa avtal berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Dessutom kommer förhandlingar föras om AkademikerAlliansens löpande tillsvidareavtal och med alla fackliga motparter om de gemensamma anställningsvillkoren.

Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020

Överens om de utmaningar välfärden står inför

Vi och fackförbunden har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför de kommande åren. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi samtidigt har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken. Vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering.

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ett sätt är att se över arbetsorganisation och arbetsinnehåll, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter. Omfördelning av arbetsuppgifter kan frigöra tid för medarbetare så att mer tid kan läggas på det respektive arbetstagare har kvalifikationer för. Andra åtgärder kan röra löne- och anställningsvillkor, kompetens- och karriärutveckling samt bättre utnyttjande av ny teknik.

Långa avtalsperioder, lokal lönebildning och gemensamma villkor

I måndags överlämnade SKR mål och inriktning till facken inför vårens avtalsförhandlingar. Vi vill att våra centrala avtal ska ha så långa avtalsperioder och så gemensamma villkor som möjligt. Långa avtal ger arbetsgivarna i kommuner och regioner ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, underlättar teamarbetet mellan olika personalgrupper och chefernas förutsättningar att leda.

Den centrala avtalen behöver samtidigt ta hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns ute i landet. Det behöver finnas utrymme för flexibilitet och möjligheter till anpassning hos varje arbetsgivare. Därför eftersträvar SKR avtal utan angivna nivåer för löneökningar, vilket ger goda möjligheter till lokal lönebildning, med individuell och differentierad lön. Lönen ska sättas lokalt så nära verksamheten som möjligt, och helst i dialog mellan chef och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer
  • 2019-11-15
   Från specialkost till central avsiktsförklaring
   Nyss hemkommen från Kvalitetsmässan i Göteborg vill jag gärna dela några tankar från det arrangemang vi anordnat tillsammans i Arbetsmiljörådet, ett seminarium om lokala strategier för friskare arbetsplatser.
   Läs mer
  • 2019-11-11
   Avtal 20: Långsiktiga planeringsförutsättningar och lokal lönebildning
   Förberedelserna för nästa års avtalsrörelse är i full gång. Under november träffar vi kommuner och regioner för att få deras inspel inför vårens förhandlingar med facken. Våra medlemmar vill se långa avtalsperioder och lokal lönebildning med en individuell och differentierad lönesättning.
   Läs mer
  • 2019-10-23
   Starka omvärldsfaktorer påverkar nästa års avtalsrörelse
   Kollektivavtalen för merparten av de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner ska förhandlas om under våren 2020. De nya huvudöverenskommelserna behöver ta hänsyn till ett ansträngt ekonomiskt läge, den demografiska utvecklingen, en allt tuffare konkurrens om arbetskraften och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
   Läs mer

  Prenumeration