Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar

Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.

2020 är ett stort avtalsår för hela arbetsmarknaden. Omkring 500 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda ska förhandlas om. För SKR:s del handlar det om att träffa tre nya centrala avtal om löner och anställningsvillkor, så kallade huvudöverenskommelser, med Kommunal, OFR Allmän kommunal verksamhet och OFR Läkare. Dessa avtal berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Dessutom kommer förhandlingar föras om AkademikerAlliansens löpande tillsvidareavtal och med alla fackliga motparter om de gemensamma anställningsvillkoren.

Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020

Överens om de utmaningar välfärden står inför

Vi och fackförbunden har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför de kommande åren. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi samtidigt har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken. Vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering.

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ett sätt är att se över arbetsorganisation och arbetsinnehåll, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter. Omfördelning av arbetsuppgifter kan frigöra tid för medarbetare så att mer tid kan läggas på det respektive arbetstagare har kvalifikationer för. Andra åtgärder kan röra löne- och anställningsvillkor, kompetens- och karriärutveckling samt bättre utnyttjande av ny teknik.

Långa avtalsperioder, lokal lönebildning och gemensamma villkor

I måndags överlämnade SKR mål och inriktning till facken inför vårens avtalsförhandlingar. Vi vill att våra centrala avtal ska ha så långa avtalsperioder och så gemensamma villkor som möjligt. Långa avtal ger arbetsgivarna i kommuner och regioner ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare oavsett facklig tillhörighet, underlättar teamarbetet mellan olika personalgrupper och chefernas förutsättningar att leda.

Den centrala avtalen behöver samtidigt ta hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns ute i landet. Det behöver finnas utrymme för flexibilitet och möjligheter till anpassning hos varje arbetsgivare. Därför eftersträvar SKR avtal utan angivna nivåer för löneökningar, vilket ger goda möjligheter till lokal lönebildning, med individuell och differentierad lön. Lönen ska sättas lokalt så nära verksamheten som möjligt, och helst i dialog mellan chef och medarbetare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer
  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer

  Prenumeration