Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden

Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.

SKR och facken inom kommuner och regioner har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken, och att enbart nyrekrytering inte kommer att räcka till. Och vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering de kommande åren.

Nödvändigt med prioriteringar

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Situationen kräver att arbetsorganisation och arbetsinnehåll ses över, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter och bättre utnyttjande av digital teknik. Det kräver också att vi och facken tillsammans funderar på utvecklingen av anställningsvillkoren och möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling.

Sveriges Kommuner och Regioner går in i förhandlingarna med några grundläggande principer:

 • Vi vill ha långa avtalsperioder och gemensamma villkor. Långa avtal ger ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt tillsammans med medarbetarna. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare, underlättar samarbetet mellan olika medarbetargrupper och chefernas förutsättningar att leda.
 • Vi tror på att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt. Det innebär centrala avtal utan angivna nivåer för löneökningar med stort utrymme för lokal lönebildning. Lönen ska vara individuell och differentierad, och premiera medarbetarens prestationer och bidrag till verksamheten.
 • Vi ser att smart använd arbetstid är en av de viktigaste resurserna för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. När behoven av välfärdstjänster ökar ser vi att fler behöver jobba mer snarare än mindre. Så istället för att korta ned arbetstiden bör fokus ligga på säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö den tid de är på arbetet.
 • Vi är övertygade om att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete måste vara långsiktigt och systematiskt. Det är genom dialog, samarbete och samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro och skapa friskare arbetsplatser.

Det krävs nu att vi som parter tar ansvar för lönebildningen och inte med för höga krav riskerar kommunernas och regionernas ekonomi. Att ta ansvar för en ekonomi i balans är också att ta ansvar för välfärden. Detta är något som vi tillsammans med facken har lyckats med de senaste tjugo åren samtidigt som vi har utvecklat välfärden och haft reallöneökningar på över 60 procent.

Avtalen ska vara anpassade till verksamheterna och medarbetarna

Diskussionerna kommer säkerligen ibland att bli heta under vårens avtalsrörelse. Även om vi och facken har olika roller och inte är överens om allt, kan jag konstatera att vår arbetsmarknadssektor präglas av ett gott samarbete och en ömsesidig respekt. Framför allt har båda parter siktet inställt på att teckna avtal som är anpassade för verksamheterna och medarbetarna i kommuner och regioner.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKR!
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer
  • 2020-01-16
   Samverkansavtalet – utmaningar och tack!
   Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen.
   Läs mer
  • 2020-01-14
   Förbättrad kommunikation mellan vården och arbetsgivare
   Den 17 december 2019 tog riksdagen beslut om en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. I början av december presenterade SKR ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden. Dessa båda insatser ger vården och arbetsgivaren bättre förutsättningar att kommunicera kring sjukskrivna arbetstagare.
   Läs mer
  • 2019-12-19
   Avtal 20: Gemensam bild av välfärdens utmaningar
   Vi har överlämnat mål och inriktning till fackförbunden inför nästa års avtalsrörelse. SKR vill se långa avtalsperioder, lokal lönebildning, gemensamma villkor och goda möjligheter att anpassa de centrala avtalen till lokala förutsättningar och behov. Det ger kommuner och regioner rätt förutsättningar att planera och utveckla välfärdens verksamheter.
   Läs mer
  • 2019-12-13
   Snart slut på året men arbetet med arbetsmiljön fortsätter
   Året går mot sitt slut och det är ett bra tillfälle att summera allt det som hänt i år. Vi har haft ett intensivt år på arbetsmiljöområdet med många stora satsningar.
   Läs mer
  • 2019-12-06
   Rätt kompetens i välfärden är nationell angelägenhet
   Välfärden behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Självklart ska vi fortsätta kompetensutveckla och ställa om befintliga medarbetare, men det krävs samtidigt statliga utbildningsinsatser. Se över studiefinansieringssystemet så att yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet har råd att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2019-12-02
   Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
   För våra medlemmar är unga en viktig målgrupp att rekrytera. Men vi får samtidigt inte glömma bort de som befinner sig mitt i livet.
   Läs mer
  • 2019-11-20
   Bakläxa för regeringens tjänstepensionsförslag
   Regeringens förslag till förändringar och försämringar för tjänstepensionsföretag och kommunalt anställdas tjänstepension får bakläxa. SKL och facken har under två år jobbat hårt för att få regeringen att skrota de missriktade förslagen. Arbetet har nu gett resultat. Riksdagen beslutade den 13 november att regeringen måste göra rejäla förändringar i förslagen.
   Läs mer

  Prenumeration