Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden

Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.

SKR och facken inom kommuner och regioner har samma bild av de utmaningar som välfärden står inför. Vi vet att stora demografiska förändringar med fler unga och äldre leder till en kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Vi vet att vi har en ökad konkurrens om arbetskraften och brist på medarbetare i flera välfärdsyrken, och att enbart nyrekrytering inte kommer att räcka till. Och vi vet att det ekonomiska läget i kommuner och regioner är ansträngt, och att det kommer att krävas många olika åtgärder för att klara välfärdens finansiering de kommande åren.

Nödvändigt med prioriteringar

För att klara av de här utmaningarna krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Situationen kräver att arbetsorganisation och arbetsinnehåll ses över, exempelvis vad gäller möjligheter att fördela om arbetsuppgifter och bättre utnyttjande av digital teknik. Det kräver också att vi och facken tillsammans funderar på utvecklingen av anställningsvillkoren och möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling.

Sveriges Kommuner och Regioner går in i förhandlingarna med några grundläggande principer:

 • Vi vill ha långa avtalsperioder och gemensamma villkor. Långa avtal ger ökade möjligheter att planera och utveckla verksamheten långsiktigt tillsammans med medarbetarna. Gemensamma villkor, som gäller för alla medarbetare, underlättar samarbetet mellan olika medarbetargrupper och chefernas förutsättningar att leda.
 • Vi tror på att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt. Det innebär centrala avtal utan angivna nivåer för löneökningar med stort utrymme för lokal lönebildning. Lönen ska vara individuell och differentierad, och premiera medarbetarens prestationer och bidrag till verksamheten.
 • Vi ser att smart använd arbetstid är en av de viktigaste resurserna för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. När behoven av välfärdstjänster ökar ser vi att fler behöver jobba mer snarare än mindre. Så istället för att korta ned arbetstiden bör fokus ligga på säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö den tid de är på arbetet.
 • Vi är övertygade om att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete måste vara långsiktigt och systematiskt. Det är genom dialog, samarbete och samverkan över tid som arbetsgivare och fack tillsammans kan nå en låg och stabil sjukfrånvaro och skapa friskare arbetsplatser.

Det krävs nu att vi som parter tar ansvar för lönebildningen och inte med för höga krav riskerar kommunernas och regionernas ekonomi. Att ta ansvar för en ekonomi i balans är också att ta ansvar för välfärden. Detta är något som vi tillsammans med facken har lyckats med de senaste tjugo åren samtidigt som vi har utvecklat välfärden och haft reallöneökningar på över 60 procent.

Avtalen ska vara anpassade till verksamheterna och medarbetarna

Diskussionerna kommer säkerligen ibland att bli heta under vårens avtalsrörelse. Även om vi och facken har olika roller och inte är överens om allt, kan jag konstatera att vår arbetsmarknadssektor präglas av ett gott samarbete och en ömsesidig respekt. Framför allt har båda parter siktet inställt på att teckna avtal som är anpassade för verksamheterna och medarbetarna i kommuner och regioner.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration