Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen

Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.

På mötet deltog också Arbetsmiljöverkets GD Erna Zelmin Ekenhem och representant för Socialdepartementet.

Akut brist på skyddsutrustning

Syftet med mötet var att dela bilder av läget och att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta situationen. Den viktigaste frågan för oss just nu är den akuta bristen på skyddsutrustning. Både för hälso- och sjukvården men också för äldreomsorgen. I sociala medier ser vi hur kreativa medarbetare och studenter på olika sätt försöker lösa situationen genom att tillverka egen skyddsutrustning eller använda skyddsutrustning från andra verksamheter.

På alla upptänkliga sätt försöker man att upprätthålla skyddet. Andra viktiga frågor som kom upp till diskussion var utökade möjligheter till testning och behovet av en tydlig och samordnad information från myndigheterna. Samstämmigheten på mötet var stor, vi delar naturligtvis en oro för situationen.

Vi passade också på att påminna om den hemställan vi lämnade till regeringen i fredags om att kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag avseende företagshälsovårdstjänster kan innebära för arbetsgivarna.

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Stort informationsbehov

Att informationsbehovet är stort är något vi märker på SKR. Vi har högt tryck i vår rådgivning. Ett område där vi lagt ut särskilt mycket information är hur man jobbar med riskbedömningar. Vi försöker att ta hand om alla återkommande frågor och uppdaterar dagligen vår information om vad som gäller när arbetsgivare ska genomföra riskbedömningar.

Frågor och svar: Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

För dig som vill hålla dig uppdaterad om informationen vill jag tipsa om att det finns möjlighet att prenumerera på informationen. Då får du uppdateringar via e-post så fort vi kompletterar eller ändrar i informationen. Sprid gärna den möjligheten till andra i din organisation som kan ha nytta av den.

Vi håller också en tät dialog med de fackliga organisationerna. Om vi kan ge en samordnad information där lokala arbetsgivare och fack får och ger samma information underlättar det så klart. I det här läget gör vi bäst nytta om vi kan samordna oss och samarbeta så mycket som möjligt.

Alla kan bidra till att minska smittspridningen

Förutsättningarna för Sveriges förmåga och strategi för att bekämpa coronaviruset kan förändras snabbt. Vi har alla har ett ansvar att hålla oss kontinuerligt uppdaterade och följa myndigheternas rådgivning, till exempel att stanna hemma om du är sjuk och att tvätta händerna ofta.

De enkla åtgärderna är viktiga för att medarbetarna i hälso- och sjukvården och omsorgen ska kunna undvika att smittas och istället fokusera på att vårda sjuka patienter och brukare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.


  • Ny webbplats lyfter språket i arbetslivet
   Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. Vård- och omsorgscollege lanserar nu ett konkret verktyg för både arbetsgivare och arbetstagare. Webbplatsen Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språk i arbetslivet.
   Läs mer

  • Krislägesavtalet aktiverat i sju regioner
   Coronapandemin är den värsta krisen som har drabbat Sverige under modern tid. Det stora inflödet av patienter som behöver vård på grund av covid-19 har lett till att sjukvården är extremt ansträngd. Men det är i första hand inte sängplatser och material som är den mest akuta utmaningen - det är förmågan att bemanna med adekvat kompetens. Sju av 21 regioner har idag ett aktiverat krislägesavtal för att klara av att bemanna tungt belastade verksamheter, som exempelvis intermediärvård och intensivvård.
   Läs mer

  • Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt
   I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.
   Läs mer

  • Viktigt med återhämtning för att vi ska orka
   Det var nog många med mig vars första känsla var ett ”Nej!” när rapporterna visade att smittspridningen ökade igen under hösten. Nu behöver vi alla verkligen ta vårt ansvar för att få smittspridningen att avta och minska trycket på vården.
   Läs mer

  • Regeringens arbetsmiljöstrategi i omdaning
   I fredags var SKR och arbetsmarknadens parter inbjuden till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att tala om uppdateringen av regeringens arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer

  • Avtal 20: Tre nya avtal på plats
   Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar
   De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.
   Läs mer

  • Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter
   Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.
   Läs mer

  • Ge stöd till medarbetare under krisens olika faser
   Coronapandemin har medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Många har haft en mycket hög arbetsbelastning och ställts inför extraordinära situationer. SKR bjuder därför in till två webbseminarier för att sprida kunskap och viktiga erfarenheter om hur vi kan stötta medarbetarna.
   Läs mer

  • Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken
   Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.
   Läs mer

  Prenumeration