Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen

Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.

På mötet deltog också Arbetsmiljöverkets GD Erna Zelmin Ekenhem och representant för Socialdepartementet.

Akut brist på skyddsutrustning

Syftet med mötet var att dela bilder av läget och att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta situationen. Den viktigaste frågan för oss just nu är den akuta bristen på skyddsutrustning. Både för hälso- och sjukvården men också för äldreomsorgen. I sociala medier ser vi hur kreativa medarbetare och studenter på olika sätt försöker lösa situationen genom att tillverka egen skyddsutrustning eller använda skyddsutrustning från andra verksamheter.

På alla upptänkliga sätt försöker man att upprätthålla skyddet. Andra viktiga frågor som kom upp till diskussion var utökade möjligheter till testning och behovet av en tydlig och samordnad information från myndigheterna. Samstämmigheten på mötet var stor, vi delar naturligtvis en oro för situationen.

Vi passade också på att påminna om den hemställan vi lämnade till regeringen i fredags om att kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag avseende företagshälsovårdstjänster kan innebära för arbetsgivarna.

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Stort informationsbehov

Att informationsbehovet är stort är något vi märker på SKR. Vi har högt tryck i vår rådgivning. Ett område där vi lagt ut särskilt mycket information är hur man jobbar med riskbedömningar. Vi försöker att ta hand om alla återkommande frågor och uppdaterar dagligen vår information om vad som gäller när arbetsgivare ska genomföra riskbedömningar.

Frågor och svar: Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

För dig som vill hålla dig uppdaterad om informationen vill jag tipsa om att det finns möjlighet att prenumerera på informationen. Då får du uppdateringar via e-post så fort vi kompletterar eller ändrar i informationen. Sprid gärna den möjligheten till andra i din organisation som kan ha nytta av den.

Vi håller också en tät dialog med de fackliga organisationerna. Om vi kan ge en samordnad information där lokala arbetsgivare och fack får och ger samma information underlättar det så klart. I det här läget gör vi bäst nytta om vi kan samordna oss och samarbeta så mycket som möjligt.

Alla kan bidra till att minska smittspridningen

Förutsättningarna för Sveriges förmåga och strategi för att bekämpa coronaviruset kan förändras snabbt. Vi har alla har ett ansvar att hålla oss kontinuerligt uppdaterade och följa myndigheternas rådgivning, till exempel att stanna hemma om du är sjuk och att tvätta händerna ofta.

De enkla åtgärderna är viktiga för att medarbetarna i hälso- och sjukvården och omsorgen ska kunna undvika att smittas och istället fokusera på att vårda sjuka patienter och brukare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-07-01
   Jämställdhetsarbetet inom äldreomsorgen
   Coronapandemin har visat på äldreomsorgens viktiga arbete. Trots otroligt tuffa förutsättningar har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra. Fokus har av naturliga skäl legat på det mest akuta.
   Läs mer
  • 2020-06-16
   Mycket att vinna på ökat samarbete
   Att arbetslivet har påverkats stort av den situationen vi upplevt under våren är nog alla överens om.
   Läs mer
  • 2020-06-11
   Sverige har inte råd att stå utan beredskap
   På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället.
   Läs mer
  • 2020-05-27
   Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona
   Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. För att de ska kunna fortsätta arbeta så tryggt och säkert som möjligt har cheferna inom äldreomsorgen en nyckelfunktion.
   Läs mer
  • 2020-05-16
   Sommarsemester nödvändig för medarbetarna i vård och omsorg
   Det är en annorlunda sommar som närmar sig. Sedan början av mars har hela Sverige bekämpat ett dödligt virus. Många medarbetare på sjukhus och äldreboenden har arbetat och arbetar under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Ska personalen orka jobba och hålla sig friska under hela det här maratonloppet behöver de ha semester och få välbehövlig vila och återhämtning. Det är alla helt överens om.
   Läs mer
  • 2020-05-14
   Satsning för att höja kompetensnivån i äldreomsorgen
   I onsdags presenterade regeringen en kompetenssatsning för äldreomsorgen. Den bygger på ett gemensamt förslag från SKR och Kommunal. Tanken är dels att höja kompetensnivån hos den befintliga personalen, dels att attrahera permitterade och uppsagda personer från andra branscher att ta steget och yrkesväxla till ett arbete inom äldreomsorgen.
   Läs mer
  • 2020-05-08
   Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid
   Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.
   Läs mer
  • 2020-04-28
   Vår uppgift är att säkra arbetsmiljön och att rädda liv
   Det är en exceptionell situation vi befinner oss i just nu. Hela världen slåss mot ett osynligt virus som för vissa är dödligt. Enligt myndigheternas beräkningar kommer de flesta av oss att bli smittade. För arbetsgivare i kommuner och regioner ställer detta stora och viktiga krav.
   Läs mer
  • 2020-04-17
   Åtgärder för att säkra bemanningen i äldreomsorgen
   Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver trots alla nya påfrestningar. Men bemanningssituationen är pressad och det finns risk för omfattande personalbrist på kort och lite längre sikt.
   Läs mer
  • 2020-04-08
   Nödvändigt att lösa bemanningen - både på kort och lång sikt
   Hela samhället är på olika sätt engagerat i bekämpningen av coronaviruset. Välfärdens verksamheter, och framför vården och omsorgen, är hårt ansträngda. I det här tuffa läget måste kommunerna och regionerna vårda sjuka och rädda liv här och nu, och samtidigt planera uthålligt och långsiktigt för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen.
   Läs mer

  Prenumeration