Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen

Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.

På mötet deltog också Arbetsmiljöverkets GD Erna Zelmin Ekenhem och representant för Socialdepartementet.

Akut brist på skyddsutrustning

Syftet med mötet var att dela bilder av läget och att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta situationen. Den viktigaste frågan för oss just nu är den akuta bristen på skyddsutrustning. Både för hälso- och sjukvården men också för äldreomsorgen. I sociala medier ser vi hur kreativa medarbetare och studenter på olika sätt försöker lösa situationen genom att tillverka egen skyddsutrustning eller använda skyddsutrustning från andra verksamheter.

På alla upptänkliga sätt försöker man att upprätthålla skyddet. Andra viktiga frågor som kom upp till diskussion var utökade möjligheter till testning och behovet av en tydlig och samordnad information från myndigheterna. Samstämmigheten på mötet var stor, vi delar naturligtvis en oro för situationen.

Vi passade också på att påminna om den hemställan vi lämnade till regeringen i fredags om att kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag avseende företagshälsovårdstjänster kan innebära för arbetsgivarna.

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

Stort informationsbehov

Att informationsbehovet är stort är något vi märker på SKR. Vi har högt tryck i vår rådgivning. Ett område där vi lagt ut särskilt mycket information är hur man jobbar med riskbedömningar. Vi försöker att ta hand om alla återkommande frågor och uppdaterar dagligen vår information om vad som gäller när arbetsgivare ska genomföra riskbedömningar.

Frågor och svar: Riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

För dig som vill hålla dig uppdaterad om informationen vill jag tipsa om att det finns möjlighet att prenumerera på informationen. Då får du uppdateringar via e-post så fort vi kompletterar eller ändrar i informationen. Sprid gärna den möjligheten till andra i din organisation som kan ha nytta av den.

Vi håller också en tät dialog med de fackliga organisationerna. Om vi kan ge en samordnad information där lokala arbetsgivare och fack får och ger samma information underlättar det så klart. I det här läget gör vi bäst nytta om vi kan samordna oss och samarbeta så mycket som möjligt.

Alla kan bidra till att minska smittspridningen

Förutsättningarna för Sveriges förmåga och strategi för att bekämpa coronaviruset kan förändras snabbt. Vi har alla har ett ansvar att hålla oss kontinuerligt uppdaterade och följa myndigheternas rådgivning, till exempel att stanna hemma om du är sjuk och att tvätta händerna ofta.

De enkla åtgärderna är viktiga för att medarbetarna i hälso- och sjukvården och omsorgen ska kunna undvika att smittas och istället fokusera på att vårda sjuka patienter och brukare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration