Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna

Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Äldreomsorgen bedrivs dygnet runt i alla delar av landet och utgår ifrån brukarnas behov. En betydande del av arbetet sker i enskilda personers hem. Det gör att arbetsmiljön hela tiden prövas, troligen mer än i många andra verksamheter. I detta arbete är Suntarbetslivs verktyg och stödfunktioner en viktig resurs.

Kommunerna positiva till Arbetsmiljöverkets inspektioner

Kommunerna upplevde i stort inspektionerna som konstruktiva och ett välkommet bidrag i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Inspektionerna ger vägledning till vilka åtgärder och insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverkets rapport visar också att verksamheterna har varit bra på att åtgärda och hantera de brister och risker som har pekats ut. En väldigt liten del av kraven i inspektionsmeddelandena har gått vidare till förelägganden.

Arbetsmiljöverkets projektrapport äldreomsorg 2017-2019 (PDF, nytt fönster)

Från kommunernas sida råder det ingen tvekan om att brister och risker ska identifieras, hanteras och åtgärdas. Varje arbetsplats inom äldreomsorgen ska ha ett bra och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete, och det ska bedrivas tillsammans med medarbetare och skyddsombud. Alla medarbetare och allt arbete som utförs på arbetsplatsen måste omfattas.

Tre nyckelområden för hållbar arbetsmiljö

I dialog med kommunerna har SKR pekat ut tre områden som är särskilt angelägna att fokusera på för att skapa en hållbar arbetsmiljö i äldreomsorgen: det systematiska arbetsmiljöarbetet, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och arbetsanpassning.

Vi har en kontinuerlig dialog med Arbetsmiljöverket om hur erfarenheter och kunskap kan föras tillbaka till verksamheterna. Vi kommer nu analysera resultaten i Arbetsmiljöverkets rapport ytterligare och se om det är något särskilt vi behöver ha med oss i vårt fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbetsmiljöarbete. Det är genom ett bra och långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete som risker för ohälsa och olyckor kan upptäckas, hanteras och åtgärdas.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000

  Kontakt

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  • 2020-03-26
   Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset
   Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.
   Läs mer
  • 2020-03-24
   Arbetsmiljön i fokus på möte med regeringen
   Arbetssituationen i hälso- och sjukvården är ansträngd i dessa dagar och det påverkar förstås arbetsmiljön i högsta grad. Mot den bakgrunden bjöd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in oss på SKR och facken till ett möte igår förmiddag.
   Läs mer
  • 2020-03-23
   Avtalsförhandlingarna på is till efter sommaren
   Bekämpningen av coronaviruset gör att välfärdens verksamheter är hårt ansträngda. Vi behöver nu lägga allt fokus på att minska smittspridning, att vårda sjuka och att rädda liv, samt att klara omsorgen om barn och äldre. Då får avtalsförhandlingarna helt enkelt vänta.
   Läs mer
  • 2020-03-16
   Riskbedömning nödvändig för att säkra arbetsmiljön
   Coronaviruset sätter ett stort tryck på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Sverige. Det pågår nu ett intensivt arbete i kommuner och regioner för att säkerställa förutsättningarna för god vård och omsorg och trygg arbetsmiljö.
   Läs mer
  • 2020-03-12
   Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
   Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Sverige behöver ställa om verksamheter och utbilda kompetenser för att hänga med i den snabba utvecklingen.
   Läs mer
  • 2020-03-04
   Nu intensifierar vi arbetet för att skapa jämställdhet i arbetslivet
   På söndag är det internationella kvinnodagen. SKR vill genom sitt niopunktsprogram skapa ett jämställt arbetsliv och utmanar samtidigt andra att inspireras av programmet och bidra till en fullt jämställd arbetsmarknad.
   Läs mer
  • 2020-03-03
   Arbetsmiljöarbetet stärks av inspektionerna
   Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat kommunala och privata arbetsgivare i äldreomsorgen. Nyligen publicerade myndigheten sin slutrapport av satsningen. SKR välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektioner, som kan ge kommunerna vägledning i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
   Läs mer
  • 2020-02-25
   Staten behöver underlätta kompetensförsörjningen i välfärden
   Kommunutredningen vill underlätta kompetensförsörjningen i kommunerna. Det är bra. Något som skulle bredda rekryteringsbasen är att staten ser över studiefinansieringssystemet. Det måste bli lättare för yrkesverksamma personer mitt i arbetslivet att vidareutbilda sig till en karriär i välfärden.
   Läs mer
  • 2020-02-14
   Tankar från mötet om regeringens nya arbetsmiljöstrategi
   Förra veckan var vi, tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter, inbjudna till ett möte om regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
   Läs mer
  • 2020-02-06
   Avtal 20: Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden
   Avtalsrörelsen 2020 är igång och vårens avtalsförhandlingar berör omkring 650 000 medarbetare i kommuner och regioner. Målet för både oss och facken är att teckna avtal som stöttar verksamhetsutveckling och ger medarbetarna goda villkor.
   Läs mer

  Prenumeration