Publicerad 26 augusti 2019

Unga om välfärdsjobben

En studie om ungas attityder och intresse för välfärden.

  • Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen?
  • Hur ser deras drömarbetsgivare ut?
  • Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare?

Det är några frågor som SKL undersökt i en ny studie om ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden. Under april 2019 svarade 1152 unga i åldern 15 - 24 år på frågor om framtida arbetsgivare och vad som lockar med välfärdsjobben. I studien görs också jämförelser med en tidigare ungdomsundersökning från 2012. Studien riktar sig till alla som arbetar med att rekrytera till välfärdsjobben eller kommunicerar med unga.

Unga om välfärdsjobben

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset