Publicerad: 22 augusti 2019

Trygg hemgång

Ett flertal kommuner har infört Trygg hemgång vid utskrivning från sjukhus av personer med omsorgsbehov. Denna skrift beskriver framgångsfaktorer och fallgropar vid införande och utveckling av Trygg hemgång.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2017-06-22

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-482-3