Publicerad: 4 juli 2019

Trafik för en attraktiv stad - introduktion

Syftet med Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är att foga in trafiksystemet i sitt sammanhang och skapa en brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen. Balans eftersträvas mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och andra stadskvaliteter. Detta kräver att samhällsplaneringen utgår från ett helhetsperspektiv.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2015-10-02

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-285-0