Publicerad: 10 april 2019

Sveriges viktigaste jobb engagerar

Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiverade och engagerade på hela arbetsmarknaden. Dock finns det utmaningar när det gäller till exempel karriärmöjligheter, ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. I den här rapporten presenteras därför goda exempel och förslag på åtgärder för att förbättra detta.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Utgivningsdag: 2016-03-16

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-378-9