Publicerad: 11 april 2019

Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018

I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders, med 12 länder inom EU, plus Kanada, Norge och USA. Det handlar, vardagligt uttryckt, om huruvida den svenska sjukvården ger värde för pengarna, i jämförelse med vad man får ut av vården i andra jämförbara länder.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi, Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2018-06-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-542-4