Publicerad: 11 april 2019

Samverkan med civilsamhället

I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett starkt civilsamhälle och goda samverkansrelationer.

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar behöver en närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället utvecklas, anser SKL.

Grunden för att stödja, stärka och tillvarata civilsamhället är att vi erkänner och bekräftar det civila samhällets aktörer och verksamheter. SKL menar att kommuners, landstings och regioners geografiska närhet ger goda möjligheter att bygga och stärka tilliten, förtrogenheten och goda relationer i samarbetet med civilsamhället.

Samverkan med civilsamhället

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati

Utgivningsdag: 2018-02-20

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-498-4