Publicerad: 11 april 2019

Riskanalys i kommunal revision

Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och tydliga riskanalyser.
Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer i en kommun, ett landsting eller en region, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt kommunala företag. Skriften kan också vara en grund för de sakkunnigas arbete då de utför sitt uppdrag.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Revision

Utgivningsdag: 2018-01-17

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-598-1