Publicerad: 26 augusti 2019

Revision i kommunala samverkansorgan

Skriften behandlar revisionen i samverkansorganen i syfte att stärka och utveckla den. Huvudsakliga utmaningar identifieras tillsammans med förslag och inspiration till förändring och utveckling. Skriften lyfter också de frågor som särskilt riktar sig till huvudmännen vad gäller revisionens organisation och finansiering, möjligheten att åstadkomma en synkroniserad ansvarsprövning samt vikten av att utveckla samråd, förankring och kommunikation.

Kommuner och regioner bedriver alltmer verksamhet i samverkansorgan - gemensamma nämnder, kommunalförbund, delägda aktiebolag, gemensamma stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar och andra delägda företag.

Revision i kommunala samverkansorgan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati, Revision

Utgivningsdag: 2019-08-23

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-739-8

Sidfot