Publicerad: 7 maj 2019

Reflektioner kring kvalitet, resultat och effektivitet

SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under cirka två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som blir viktigt i framtiden och de nya inslagen i styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Ett fokusområde tar upp frågan om kvalitet och resultat.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Politisk styrning

Utgivningsdag: 2017-08-29

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-562-2