Publicerad: 4 juli 2019

Personal för yttre skötsel

I maj 2012 startade Futurum Fastigheter i Örebro AB projektet Yttre skötsel i syfte att rekrytera personal för att arbeta med den yttre skötseln i fastighetsbeståndet.

Tillsammans med Örebro kommun och Arbetsförmedlingen valdes
sammanlagt 25 personer ut och när projektet avslutades i oktober 2013 blev 15 av dessa erbjudna en tillsvidareanställning. Samtliga personer som anställdes ansågs före projektet stå långt från arbetsmarknaden. Det här är ett gott exempel på hur en kommunal fastighetsorganisation kan vara en aktiv del i kommunens arbetsmarknadspolitiska arbete.

Personal för yttre skötsel

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsmarknad, Fastigheter

Utgivningsdag: 2015-06-09

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-242-3