Publicerad: 15 april 2019

Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016

Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Jämställdhet, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2016-09-06

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-413-7