Publicerad: 17 april 2019

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015

Rapporten redovisar resultatet av fem års arbete med energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner med koppling till Energieffektiviseringsstödet. Indikatorerna visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en kraftigt ökad användning av förnybar energi i både kollektivtrafiken, byggnader och egna bilar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Miljö, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2015-12-02

Format: PDF, ePub

ISBN: 978-91-7585-361-1