Publicerad: 26 augusti 2019

Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre

Rapporten innehåller indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, SKL och Socialstyrelsen publicerar. I rapporten presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

Innehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.
Rapporten går att ladda ner som pdf, kostnadsfritt.

Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2016-03-30

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-386-4