Publicerad: 26 augusti 2019

Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre

nnehållet i rapporten ska ge underlag för ledning och styrning genom att inspirera till lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om kvalitet och effektivitet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2015-01-23

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-186-0