Publicerad: 19 september 2019

Öppen förskola öppnar många dörrar

Utrikes födda kvinnor kommer senare ut i arbete och studier jämfört med utrikes födda män. Många av landets kommuner erbjuder öppen förskola med språkstöd och andra integrationsinsatser till dessa kvinnor. Denna rapport är en översikt av befintlig kunskap på området framtagen på uppdrag av SKL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Integration, Förskola

Utgivningsdag: 2019-09-16

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-741-1