Publicerad: 17 april 2019

Kulturpolitiskt positionspapper

Positionspappret redovisar SKL:s syn på kulturpolitiken och utgör ett underlag för kontakter med regering och myndigheter. Det kan även fungera som ett stöd för medlemmarna i deras arbete med att utforma en lokal kulturpolitik.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Kultur och fritid

Utgivningsdag: 2015-05-12

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-251-5