Publicerad: 10 april 2019

Krisberedskap i vårdfastigheter

Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begrepp inom krisberedskap. Men vad betyder dessa begrepp?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter, Hälsa och sjukvård, Trygghet och säkerhet

Utgivningsdag: 2018-08-14

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-691-9