Publicerad: 4 juli 2019

Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting

I den här skriften finner du vägledning i ditt arbete med övergången till komponentredovisning. Skriften vänder sig framförallt till dig som på ett eller annat sätt arbetar med komponentredovisning för gator och vägar.

Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att innebära relativt stora förändringar för den ekonomiska redovisningen i kommuner och landsting. Målet är att harmonisera redovisningsmetoderna i kommuner och landsting samtidigt som man får en mer rättvisande och verklighetsnära redovisning.

Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2015-08-19

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-276-8