Publicerad: 11 april 2019

Kommunal revision i stiftelser och övriga företag

Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Revision

Utgivningsdag: 2019-01-31

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-672-8