Publicerad: 1 juli 2019

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick

Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015. I rapporten tittar vi främst på det som har störst påverkan på landstingens och kommunernas skattebidrag till den regionala kollektivtrafiken, det vill säga de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikeringskostnader, och hur de kan förklaras.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering, Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2017-05-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-529-5