Publicerad: 10 april 2019

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat med övriga arbetsgivarpolitiska mål. Rapporten är tänkt att vara ett stöd för välfärdens arbetsgivare i deras jämställdhetsarbete.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsgivarfrågor, Jämställdhet

Utgivningsdag: 2016-09-22

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-419-9