Publicerad: 26 juni 2019

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling

Rapporten ”Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling” tar upp vad stora regioner kan betyda för Sverige och Sveriges fortsatta välfärd.

Rapporten behandlar:

  • Sambandet mellan ett konkurrenskraftigt näringsliv och en utvecklad välfärd
  • Globaliseringen och dess krav på svenskt näringsliv
  • Regionalisering som ett sätt att skapa långsiktig global konkurrenskraft
  • Planeringsutmaningar för kommande stora regioner

Rapporten är skriven av ekonomie doktor Dan Hjalmarsson, tidigare GD på Myndigheten för tillväxtanalys. Författaren ansvarar för innehållet i rapporten.

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Regional utveckling

Utgivningsdag: 2016-02-17

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-321-5